torsdag 7 juni 2007

Nedskärningarna hotar arbetsmiljön

Idag kan vi läsa i många media - DN, SVT, SvD - att arbetsplatsolyckorna minskar, likaså de långa sjukskrivningarna. Källa är Afa Försäkring, och deras statistik är från 2005.

Till en del kan utvecklingen när det gäller långtidssjukskrivningarna förklaras med demografi. Det ligger bakom uppgången av sjukskrivningarna i slutet av 1990-talet, då den stora gruppen 40-talister närmade sig 60-årsstrecket, och kroppen sade ifrån efter ett långt arbetsliv. På samma sätt ser vi nu en minskning, när denna stora grupp går i pension.

Men en del av minskningen av långtidssjukskrivningen kan nog också bero på det arbete med förebyggande insatser och rehabilitering som vi bedrev i s-regeringen under den förra mandatperioden. Resultaten av ett sådant arbete kommer aldrig direkt, utan det tar några år.

Därför finns det skäl att vara oroad över vad som nu ska hända, på några års sikt. Ett av den nya regeringens första beslut var att slå hårt mot allt arbetsmiljöarbete. Det skedde genom snabbnedläggningen av Arbetslivsinstitutet, vars forskning ju varit ett viktigt stöd för allt arbetsmiljöarbete.

Men det skedde kanske framför allt genom de dramatiska nedskärningar som nu sker på Arbetsmiljöverket. Resurserna skärs ner med en tredjedel på tre år. Lokala kontor läggs ner och antalet arbetsmiljöinspektioner på svenska arbetsplatser minskar kraftigt. Se bl a Ekot.

Sverige har världens säkraste arbetsplatser. Antalet olyckor är bara en tredjedel av vad som inträffar på arbetsplatser i övriga Europa. Det är ingen tillfällighet, utan resultatet av ett enträget arbete i många år - med tillsyn, lagstiftning, forskning. För socialdemokratin har arbetsmiljön alltid stått i centrum, men fick ny energi på 1970-talet, när Olof Palme i ett stort tal 1971 band ihop arbetsmiljö med miljöpolitiken i övrigt:

"Arbetsmiljön blir ett stort reformområde. Men man ska komma ihåg att arbetsmiljön och den yttre miljön hänger samman. Det är direkt och konkret så. Fåglar tystnade, därför att de förgiftats av utsäde som betats med kvicksilver. Betningen förbjöds. Men hur många människor hade dessförinnan på sina arbetsplatser skadats av detta kvicksilver?"

Denna insikt måste man ha, men den saknas i den nya regeringen. Det duger inte att tala vackert om miljöpolitiken i övrigt, om man samtidigt skär ner på de verksamheter som säkerställer trygga arbetsplatser. Därför ska man vara orolig för framtiden. Det såg bra ut 2005 - men hur kommer det att se ut om några år, när resultatet av nedskärningarna på arbetsmiljön kommer?

3 kommentarer:

grugel sa...

Ni är komiska.

Det är naturligtvis på det viset att den regering du satt i, skall ha äran för många bra saker i dagens samhälle.

Mellan åren 1991-1994 så var det dock ingen av er som skyllde problemen på tidigare regeringar.

Nu.. Så är allt den tidigare regeringen Perssons förtjänst, om det är positivt. (Allt negativt är förståss den nuvarande regeringen Reinfeldts fel.)

Det är ovärdigt och patetiskt.
Du kan bättre.

Grottolle sa...

Grugel

Du nu 3 år på raden har antalet olycksfall minskat på arbetsplatserna så vist är det dumt då att dra ned på det förebyggande mot olyckor när man är på rätt väg. Jag jobbar i en gruva så jag har rätt bra insyn i hur viktigt det är att förebygga olyckor. Vi vill ju inte ha det som i Polen och sådana länder eller hur.

Morgan Johansson sa...

Nja, så enkelsprårig är jag inte, grugel. Visst har s-regeringar också gjort tabbar, vilket jag faktiskt har skrivit om i andra sammanhang. Jag tycker t ex att vi presterade för dåligt när det gäller jobben under den förra mandatperioden. Men här pekar jag på hur ett långsiktigt framgångsrikt arbete när det gäller arbetsmiljön nu är i fara, till följd av de stora nedskärningarna på Arbetsmiljöverket. Det kan du väl ändå inte försvara?