tisdag 5 juni 2007

Dålig beredskap av regeringen

Naturligtvis skriver alla media, t ex SvD och DN, idag om domen igår när det gäller internethandel av alkohol. Jag måste säga att jag är förundrad över regeringens dåliga beredskap för vad som skulle kunna hända. Maria Larsson radade upp lite folk från tullen, åklagarväsendet och skatteverket på en presskonferens för att svara på frågor, men vad hjälper det när man inte har något att säga i substans? Bättre att ha en egen presskonferens, men i gengäld ha något skarpt att komma med.

Den här frågan startade under min tid som folkhälsominister. Vi hade fått olika utslag i olika hovrätter om vad som egentligen borde vara tillåtet, och frågan hamnade i EG-domstolen. Samtidigt låg EU-kommissionen på. Jag blev irriterad, eftersom EU faktiskt accepterat vår ordning i samband med medlemskapsförhandlingarna 1994, och jag såg framstötarna som ett avtalsbrott.

Dessutom står mycket på spel. Om man kan sitta på nätet och beställa hem en pall öl, som man sedan får framkörd till dörren - vem ska då kontrollera åldersgräns och skatt? Lastbilschaffisen? Det är uppenbart att det öppnar stora möjligheter för de kriminella gäng som redan idag säljer vidare alkohol, t ex till barn och ungdomar, illegalt över hela landet.

Därför valde vi att ta strid med EU-kommissionen om detta. Vi gjorde emellertid en lagändring för att ålägga Systembolaget att ta hem beställningar från utlandet, för att på det sättet förekomma invändningar mot att vi snedvred konkurrensen.

Så länge vi drev målet vann vi också. Två generaladvokater gick på Sveriges linje. När jag lämnade över till Maria Larsson var det bara transportsträcka kvar, kunde man kanske tro. Men när det gäller EU-förhandlingar, måste man stå distansen ut. Då kan man inte slappna av, och tro att mål ska vinna sig själv. Lobbyisterna och marknadskrafterna i EU är mycket starka.

I samband med att den första generaladvokaten skulle komma med sitt yttrande för drygt ett år sedan, tog vi därför på departementet fram en "plan B", d v s riktlinjer för en ordning där vi skulle acceptera nätbeställningar, men där vi samtidigt kunde kontrollera åldersgränser och skatt. Beroende på hur utlåtandet skulle skrivas, var vårt huvudspår att styra uthämtningen till t ex Systembolaget eller posten. Vi skulle också kunna skärpa straffen för dem som bröt mot skattereglerna.

En sådan strategi skulle jag presentera samma dag, om vi fick ett bakslag. Nu blev det aldrig aktuellt, eftersom generaladvokaten gick på vår linje, men det borde Maria Larsson haft i bakfickan igår. Nu blev beskedet istället ett löst resonemang om att man skulle "se över olika möjligheter". Så nu är kommersen igång i full fart på nätet.

Det är i kriser som regeringens ledarskap prövas, och här brast det betänkligt. Men det är ju inte för sent än för Maria Larsson att visa ledarskap. Hon bör bjuda in riksdagspartierna till överläggningar om alkoholpolitiken, och presentera sin strategi för att möta denna nya utveckling. Det gjorde jag när vi hamnade i en liknande kris 2003, när marknadsdomstolen underkände förbudet mot alkoholreklam. Det finns en stor majoritet i riksdagen för en ansvarstagande alkoholpolitik, bestående av alla partier utom moderaterna, och den bör hon bygga på.

Vi väntar därför på ett sådant initiativ. För inte kan det väl vara så att det är moderaterna i regeringen som hindrar henne från att agera?

5 kommentarer:

Johan L sa...

Sjukt nice att slippa ge pengar till åt sina förtryckare. Tack för kapitalismens befriande krafter.

Grottolle sa...

Jag håller helt med dej att det här var inte bra. Varken för ungdomar eller äldre. Men jag anser att det bör vara samma regler om skatten på införsel av sprit om du beställer via internätt eller för det över gränsen själv. Och då bör det vara punktskatt som gäller.

Morgan Johansson sa...

Till Johan: tänk dig för när du använder ord. Om det är förtryck att se till att bara de som är över 20 får köpa alkohol, vad är det då man håller på med i Kina eller Burma?
Till Grottolle: Konsekvensen av det du säger är att det är t ex tysk skatt som ska betalas på varor beställda från Tyskland. Då skulle vi få en kraftig press nedåt på skatten, vilket skulle driva upp konsumtionen och därmed alkoholskadorna. Jag är därför nöjd med att domstolen slagit fast att det är svensk skatt som ska betalas, men jag ifrågasätter om det kommer att fungera i praktiken.

EdvinAlam sa...

Systemet kommer inte att försvinna anytime soon vilket är tråkigt. Omyndighetsförklaringen måste sluta från politikerhåll mot befolkningen.

Grottolle sa...

Jag menar oxå att Svensk skatt ska betalas..Men tycker att det ska vara likadant med det vi hämtar hem med bil över gränsen. För den spriten är ju lika farlig...