måndag 25 juni 2007

Centern privatiserar studiemedlen

Sitter i Strasbourg på Europarådets parlamentariska församling. Vi tog nattåget hit igår från Köpenhamn, hela familjen, och den här veckan går till sessionen med Europarådet. Nästa vecka fortsätter vi med tåg till Barcelona och semester.

Sessionsveckan här handlar om så vitt skilda ämnen som arbetsmarknad och sociala rättigheter i Europa, dödsstraffet, antisemitism och förhållandet mellan politik och religion. Det blir en spännande vecka!

I svenska media (DN, SvD) läser jag att centern vill lägga ner CSN och låta bankerna sköta studenternas studiemedel. Man hänvisar till Finland. Det är inte särskilt genomtänkt. Tror de att bankerna skulle sköta det gratis? Skillnaden mellan en bank och CSN är ju att banken alltid måste göra en vinst på varje student man lånar ut pengar till, medan CSN gör det utan vinstintresse.

Därmed får man sådana effekter som i Finland, d v s att bankerna sätter olika ränta beroende på vilken utbildning man går. Paradoxalt nog kan en utbildning som typiskt sett ger sämre löneutveckling bli dyrare för studenten i form av högre ränta, eftersom en sådan utbildning innebär större risk för banken. Man drabbas alltså dubbelt: både högre ränta på studielånen, och lägre lön. Ingen bank kan klara CSN:s förmånliga återbetalningskrav, med ett återbetalningstak beroende på inkomst.

Om servicen är för dålig på CSN, så är det väl bättre att åtgärda det än att göra ett komplett systemskifte. Den socialdemokratiska regeringen gjorde en satsning för några år sedan, som nu tycks ha gett resultat. Centern verkar tydligen inte bara vara fel ute, utan också alldeles för sent.

3 kommentarer:

Anders Kjellgren, Spånga sa...

Förslaget att lägga ner CSN och låta bankerna administrera studielånet är bra, förutsatt att alla som antagits till en utbildning får låna på samma villkor. CSN klarar inte av hanteringen av indrivning. Jag har fått en betalningsanmärkning som kommer att stå i tre år p g a ett felaktigt krav från CSN. Beloppet hade aldrig aviserats, jag hade inte fått inbetalningskort, senare visade det sig att kravet var felaktigt och uppgår numera till noll (0) kronor. Detta hindrar emellertid inte kronofogden och Skatteverket att anse att jag skall betala 500 kronor i indrivningsavgift för ett felaktigt krav. Hovrätten har hållit med Skatteverket att felaktigt påförda avgifter inte behöver rättas i en dom över min överklagan, men målet har gått vidare till högsta domstolen.

När man går in och granskar CSN:s ekonomiska redovisning avslöjas det att man klarar inte av att registrera olika förfallaodagar eller vilken dag betalning har gjorts. Betalningar registreras upp till en vecka efter betalningsdagen. Frågan är hur många som har påförts felaktiga förseningsavgifter och vid en granskning skulle ha laglig rätt att få tillbaka felaktigt betalda förseningsavgifter från CSN ? MYCKET ALLVARLIGT, och man vill inte rätta till felen !

Anders Kjellgen, Spånga

Krassman sa...

Anders: Kör du samma inlägg på alla bloggar som kommenterat detta? Man kan ju undra om detta verkligen har hänt dig eller om du bara försöker förespråka ZZzzenterns superba idé. Bara en tanke alltså.

Morgan Johansson sa...

Tråkigt med din betalningsanmärkning. Men tror du att en bank hade varit lättare att diskutera med?