tisdag 24 augusti 2010

Solidaritet mot egoism

Igår skrev jag i Aftonbladet om att de borgerliga inte ens brytt sig om att ta reda på hur många som är hemlösa, trots att antalet med stor sannolikhet ökat kraftigt under perioden. Vi har ju fått en mycket stor bostadsbrist, samtidigt som arbetslösheten ökat och socialbidragstagandet skjutit i höjden.

Artikeln är en uppföljning på den ordväxling som jag hade med statsrådet Maria Larsson (KD) i riksdagen i våras, och som jag skrev om på bloggen 17 juni.

Jag hoppas att mitt inlägg kan göra att vi får in de sociala frågorna på dagordningen inför valet. Valrörelsen har hittills nästan bara handlat om plånboksfrågor - vem tjänar mest på vilken politik? Men det vi måste diskutera är vilket samhälle vi vill leva i - ett där den starke tar för sig, medan den svage får ta skeden i vacker hand, eller ett där vi försöker ta hand om varandra i en anda av solidaritet.

lördag 14 augusti 2010

Europa stärker skyddet för journalisternas källor

Idag skriver jag på DN Debatt om min rapport till Europarådet om starkare skydd för journalisternas källor. Rapporten ska behandlas på vårt möte i Strasbourg i början av oktober, och jag föreslår bl a att alla 47 medlemsländer ska anta lagar som skyddar journalisters källor. Det behövs för att man ska kunna komma till rätta med maktmissbruk och korruption.

Min rapport är en del av Europarådets granskning av pressfriheten i Europa. Jag fick uppdraget förra året av Europarådets utbildnings- och medieutskott, som jag sitter i. Projektet är ett initiativ av utskottets ordförande Denis Mcintosh, och han kommer själv med en bredare rapport till hösten om hur det egentligen står till med pressfriheten i Europa. Det behövs, bl a mot bakgrund av vad som händer i t ex Italien och Ryssland.

Min rapport kommer snart att läggas ut på min hemsida, så att man bl a kan läsa om fler av de 19 fall av kränkningar av Europakonventionen som jag hänvisar till i artikeln.