fredag 22 juni 2007

Driver Reinfeldt ingenting?

De pågående förhandlingarna om ett nytt EU-fördrag, som man bl a kan läsa om i Svd och DN, centreras på de länder som kommit till mötet med olika krav: Polen, Storbritannien, Frankrike, Tjeckien, Holland. Kommentarerna hittills från svensk sida är mycket passiva. Trots att Reinfeldt har med sig en rad prioriteringar från det betänkande som antogs i Riksdagen i tisdags, verkar Sverige ligga lågt och inte säga något särskilt, mer än en from önskan om att det ska bli ett fördrag.

En aktivare statsminister skulle naturligtvis fört fram de svenska positionerna och drivit dem hårt: t ex utveckling av den sociala dimensionen och folkhälsofrågorna, slopad plattläggningsparagraf, inga nya hinder för utvidgning av EU, inga särskilda förmåner för enskilda länder genom undantag, s k opt-outs etc.

Det är uppenbart att man också förhandlar om Polens krav på större inflytande, och därmed är det s k institutionella paketet öppnat för förhandling - då kan man också driva kravet på slopad flyttcirkus Bryssel-Strasbourg för Europaparlamentet.

Vi får se hur det landar, men hittills verkar Fredrik Reinfeldt vara beredd att acceptera vad som helst, bara det blir ett fördrag, så att Sverige slipper frågan under vårt ordförandeskap 2009. Det är en extremt passiv hållning - men typisk för en statsminister som är så konflikträdd.

Och det är klart, mot bakgrund av det vore det kanske lika bra om frågan löstes nu. För under svenskt ordförandeskap lär det ju aldrig klaras.

Inga kommentarer: