onsdag 20 juni 2007

Absurd utförsäljning - och regeringen viker sig för EU

Sitter och skriver på natten mellan onsdagen och torsdagen, och har nyss kommit hem till Lund från Stockholm.

Idag tog Riksdagen sommaruppehåll, och ett av de sista besluten som fattades var att låta regeringen sälja ut statliga företag till ett värde av över 200 miljarder kronor, trots ett mycket stort folkligt motstånd. Det kan man bl a läsa om i SvD.

Det är naturligtvis huvudlöst. Dessa företag inbringar i år mer än 15 miljarder kronor till staten. Om man säljer dem, och använder pengarna till att betala av på statsskulden, så beräknas ränteutgifterna minska med ca 5 miljarder kronor. Staten skulle alltså förlora, bara i år, över 10 miljarder kronor på en försäljning!

Dessutom står många jobb på spel. Jag deltog idag i riksdagsdebatten, och tog då bl a upp riskerna för Skåne med att sälja ut Vin&Sprit AB. Tusentals arbetstillfällen berörs: produktionen i Åhus och Nöbbelöv, glastillverkningen i Limmared, jordbruket på Kristianstadsslätten. Vilka garantier har vi för att produktionen inte flyttas utomlands, t ex till Baltikum, om en fransk eller amerikansk spritjätte köper Vin&Sprit? Svaret gavs av näringsutskottets ordförande Karin Pilsäter (fp): inga alls. De tänker inte ens kräva några sådana garantier vid en försäljning.

Det finns skäl att vara mycket orolig för hur det ska gå för detta företag, som ju trots allt på många sätt är en del av det svenska kulturarvet, och en stöttepelare i skånskt näringsliv.

I övrigt verkar man försöka lösa konflikterna i processen med att ta fram ett nytt EU-fördrag. Jag läser i DN att Tyskland nu presenterat ett nytt förslag, som tillgodoser många av kritikerna. Däribland mig, åtminstone på en punkt. Jag angrep ju EG-domstolen och EU-kommissionen i ett anförande i Riksdagen i tisdags, återgett bl a i Ekot, för den ständiga utvidgningen av domstolens sfär, och för att man aldrig kan lita på kommissionen - t ex inte i presstödsfrågan eller i frågan om internethandel med alkohol.

Nu är den s k plattläggningsparagrafen - d v s den skrivning som stadfäster att EU-rätt går före nationell rätt, och som skulle inbjudit till ytterligare utvidgning av domstolens befogenheter - tydligen struken i Tysklands förslag. Det är bra, och en tydlig signal om att vi inte är nöjda med den ordningen. Då kan vi i nästa steg gå vidare med och hitta modeller för att åter begränsa domstolens makt.

Tyvärr verkar man emellertid inte vilja rå på den absurda flyttcirkusen, d v s EU-parlamentets dyrbara flyttande till Strasbourg en gång i månaden. Och inte verkar den svenska regeringen vilja driva det heller, trots att det var Europaminister Cecilia Malmströms profilfråga när hon satt i Europaparlamentet. Nu sviker hon alla de som trodde att hon menade allvar när hon drev frågan tidigare. Nu har hon makt att påverka, men när det kommer till kritan viker hon ner sig. Det är trist.

För övrigt ska jag själv till Strasbourg nästa vecka - på Europarådets parlamentariska församling!

Inga kommentarer: