fredag 1 juni 2007

Dags att grundlagsskydda offentlig egendom?

Idag är det jämnt två år sedan det blev rökfritt på krogen! Vi hann ju göra en hel del på socialdepartementet under min tid som statsråd där: vi ökade resurserna till missbrukarvården, vi skärpte straffen för barnmisshandel, vi tog fram en ny smittskyddslag, vi bärgade den första EU-myndigheten till Sverige, europeiska smittskyddsmyndigheten, vi byggde ut det alkohol- och narkotikaförebyggande arbetet.

Men det jag tror människor kommer ihåg mest av mig som folkhälsominister är just rökförbudet på krogar och restauranger. Jag skriver idag i Expressen hur det gick till när det drevs igenom.

Annars har de senaste dagarna präglats av turerna i KU kring utförsäljningen av ett antal statliga företag. Om detta kan man bl a läsa i SvD. I fredags presenterade ju Riksrevisorn Lennart Grufberg en mycket kritisk rapport om regeringens förslag. Han dömde ut regeringens utredning i mycket kraftiga ordalag, och menade t o m att regeringen bröt mot Regeringsformens stadgande om att alla förslag som regeringen lägger till Riksdagen ska ha beretts korrekt. Regeringen hade helt enkelt inte brytt sig om att utreda konsekvenserna av dessa omfattande beslut. Riksrevisorn poängterade också att han valt att presentera denna rapport inför Riksdagens behandling av regeringsförslaget, så att Riksdagen skulle kunna agera.

Som en följd av denna unika kritik begärde i tisdags socialdemokraterna i näringsutskottet, som hanterar själva utförsäljningsfrågan, att KU skulle yttra sig. Skälet är att det ju är KU som har grundlagsexpertisen i Riksdagen, och som har att vaka över att grundlagen följs. De borgerliga motsatte sig emellertid det, men eftersom det är möjligt också för en minoritet i ett utskott att begära att ett annat utskott ska yttra sig, så gick en sådan förfrågan ändå till KU.

Denna förfrågan behandlade vi igår, torsdag. Då begärde vi socialdemokrater i utskottet, tillsammans med v och mp, först att ärendet skulle bordläggas, så att kansliet kunde en inleda en utredning om grundlagen hade satts åt sidan. Det röstades ner av den borgerliga majoriteten. Då begärde vi att KU ändå skulle yttra sig. Det röstades också ner. Då begärde vi att utredningen om utförsäljningen skulle inledas omedelbart, och vi ville kalla Riksrevisorn till utskottet för att lyssna på vilken grund han ansåg att grundlagen åsidosatts. Det röstades också ner.

Tre gånger röstade majoriteten alltså ner minoriteten i en grundlagsfråga. De ville inte ens kalla Riksrevisorn till utskottet, för att lyssna på honom. Det är förstås nonchalant. Utförsäljningarna ska igenom till varje pris, oavsett konsekvenser.

Detta är mycket stora frågor. Det rör sig om tillgångar på kanske 200 miljarder kronor som ska skingras för vinden. 2 000 jobb berörs i Skåne av utförsäljningen av Vin&Sprit. Miljontals människor med bolån berörs av utförsäljningen av SBAB, som kan leda till högre bålåneräntor. Men för den nya regeringen gäller bara ideologi.

Det är sorgligt. Min kollega från Lund, Bo Bernhardsson, menade på att om sådant här kan förekomma, måste vi ta upp en diskussion om att faktiskt grundlagsskydda offentlig egendom, så att tillfälliga majoriteter nästan kuppartat kan göra som regeringen nu gör. Han kanske har rätt.

3 kommentarer:

Daniel sa...

Bosse kan man lita på i alla väder!

Hansa sa...

Varför inte gå hela vägen? Varför inte nationalisera? Det vet ju alla vilka fantastiska produkter som produceras av statliga ekonomier. Tänk alla fina medicinska innovationer som fullkomligt flödar ur Nordkorea, Kuba och Venezuela! Tänk vilken fin bilindustri Östtyskland hade!

Pastor Astor sa...

Uttrycken "tillfälliga majoriteter" och "kuppartat" visart på den mycket oklädsamma socialdemokratiska övertygelsen att de självklart skall sitta i regeringsställning och att alla andra är att betrakta som inkräktare. Nu har i faktiskt en demokratiskt vald borgerlig regering. Makt korrumperar, Johansson, också inom socialdemokratin. Ett parti inavlas till slut så att det inte är de mest kompetenta som sitter på makten, utan kompisarna, släktingarna och de sliskigaste typerna - precis som alla andra som gjort karriär i partiet måste ju du veta var och när man skulle trampa och när man skulle slicka.

Socialdemokratin är välkommen tillbaka, men det vore nyttigt om mn fick kämpa i exil från makten i 8-10 år och därmed kasta av sig parasiterna. Kvar blir förhoppningsvis de som drivs av övertygelse.