onsdag 23 maj 2007

Sekularism mot religios fundamentalism ocksa i Kurdistan

IRAKISKA KURDISTAN: Idag borjade vi med att besoka marknaden i centrala Suleymania. Det var forstas ett sedvanligt myller av manniskor, och affarer dar allt, allt, allt kunde kopas - fran kryddor och vackra tyger, till guldklockor och den senaste elektroniken. Men man ska nog inte vara allt for overtygad om att markesvarorna ar akta, hur seriost det an ser ut... Vi besokte ocksa ett shoppingcentra som oppnats av en svensk-kurd, som ocksa driver en affar i Malmo. Och den affaren praglades mycket av svensk design och upplagg - och sa har man Suleymanias forsta rulltrappa!

I gar kvall at vi middag med anstallda vid PUK:s valkontor. Jag kom da att tala med en kvinnlig jurist, som arbetade mycket med kvinnofragor for partiet. Hon berattade att det nu finns en konflikt om hur konstitutionen for Kurdistan ska formuleras, nar det galler synen pa religion. En del vill peka ut Islam som den viktigaste rattskallan for kurdisk lagstiftning, medan bl a PUK vill ha en skrivning som visserligen namner Islam, men som inte oppnar for islamistiska lagar. Hon lyfte fram detta som en viktig fraga for kvinnorna, eftersom hon befarade att en mer religios skrivning skulle undergrava kvinnofragorna - bl a nar det galler kvinnors sjalvstandighet, familjeratten och ratt till arbete.

Hon har naturligtvis ratt, och det blev annu ett exempel pa hur religiosa forestallningar vill spela en roll i politiken. I Europa hade vi for inte sa lange sedan en diskussion, driven av Vatikanen och Polen, om att det nya EU-fordraget skulle peka ut kristendomen som grundlaggande bas for samarbetet - en direkt parallell till diskussionen i Irak. Vi lyckades mota den tanken i Europa, och jag hoppas att det gar att gora ocksa i Kurdistan. Muslimsk och kristen fundamentalism har det gemensamt att man inte formar skilja pa politik och religion. Men lagarna ska inte utformas av fruktan for gud - utan av respekt for medmanniskan. Det ar en stor skillnad.

Idag har vi traffat PUK:s hogsta ledning, for att diskutera vidare om vart samarbetsprojekt, da ett antal av partiets representanter ska komma till Sverige for att lara sig om hur vart politiska system fungerar. Men vi kom ocksa att prata storpolitik. I forra veckan sa USA:s FN-ambassador att folkomrostningen i oljestaden Kirkuk, om staden ska tillhora Bagdad eller Kurdistan, kan komma att skjutas upp. Det ar en dalig ide`. Den overenskommelse som finns ar att stadens tillhorighet ska avgoras genom folkomrostning detta ar, efter att kurder som tvangsforflyttats fran Kirkuk erbjudits att atervanda, och araber som tvingats flytta till Kirkuk erbjudits aka tillbaka till arabiska omraden. Formerna for detta ar reglerat i Iraks konstitution, som 80 procent av de rostande i en folkomrostning haromaret stallde sig bakom.

Med stor sannolikhet kommer en folkomrostning att resultera i att staden blir en del av den kurdiska delstaten, och det har val motstandarna till det forstatt. Darfor vill man skjuta upp folkomrostningen. Men det vore mycket olyckligt. Kirkuks stallning maste avgoras, annars kan ingen vidareutveckling komma igang. Och det naturliga och demokratiska ar att folket bestammer vilken del av landet man vill tillhora. Darfor maste man halla pa den tidsplan man kommit overens om.

Inga kommentarer: