torsdag 10 maj 2007

Nytt EU-fördrag på väg fram

Idag träffades det sammansatta konstitutionsutskottet och utrikesutskottet för att diskutera de svenska positionerna i förhandlingarna om ett nytt fördrag för EU. Efter de negativa folkomröstningarna i Frankrike och Holland ligger ju frågan på is, och ordförandelandet Tyskland försöker nu blåsa liv i processen igen. Det är viktigt, inte minst för oss som gärna vill se Turkiet i EU. Då måste det finnas ett nytt fördrag på plats.

Det verkar nu som om Tyskland försöker kompromissa, genom att ta bort en del symbolfrågor. Själv är jag särskilt glad för att det verkar som om man är beredd att ta bort den s k plattläggningsparagrafen, d v s den som säger att EG-rätten står över svensk rätt. Det vore bra, eftersom sådana paragrafer tenderar att leda till smittoeffekter - d v s områden som EU tidigare inte bestämde över kan plötsligt ges EU-överhöghet.

Det fick jag erfarenhet av som minister 2003, när vårt förbud mot alkoholreklam underkändes med hänvisning till EG-rätten. EU åt sig alltså in på ett område som det inte var tänkt att unionen skulle ha med att göra, vilket var djupt frustrerande. Vi var inte längre herrar i eget hus.

Dessa risker finns alltså redan idag, men det skulle förvärras med den liggande plattläggningsparagrafen. Därför är det bra om den lyfts ut.

I övrigt har jag idag tagit emot en mycket trevlig skolklass nior från Arlöv och guidat runt i Riksdagen!

Inga kommentarer: