fredag 11 maj 2007

Bra med vårdgaranti - men inte bara metadon

Idag är jag hemma i Skåne, där jag precis passat på att lämna blod på blodcentralen i Lund. jag har varit blodgivare i snart 20 år.

I DN läser jag att Liljeholmens och Hägerstens stadsdel i Stockholm blir först i landet med att införa en vårdgaranti för missbrukare. Alla ska få vård inom två månader. Det är mycket välkommet. Det var en fråga jag drev som ansvarig minister för missbrukarvåden, då jag fann det orimligt att just missbrukare skulle behöva vänta på vård, när vi samtidigt inrättade en vårdgaranti i sjukvården.

Därför gav jag den förre generaldirektören för Socialstyrelsen, Kerstin Wigzell, i uppdrag att utreda möjligheterna för en vårdgaranti också i missbrukarvården, och vi anslog också särskilda statliga medel 2005-2007 för de kommuner som ville stärka missbrukarvården. Hennes utredning blev vägledande för fördelningen av pengarna. Dessa medel har den nya regeringen ännu inte tagit bort, och jag hoppas att man förlänger satsningen 2008.

Det är nu viktigt att fler kommuner följer exemplet i Stockholm. Samtidigt måste ambitionsnivån höjas ytterligare. Wigzell ville ha som riktmärke att alla missbrukare skulle kunna komma i kontakt med socialtjänsten inom några dagar, och sedan vård inom en månad. Det var också min ambition, dessutom med tillägget att vi efter några år med lokala vårdgarantier skulle kunna inrätta en nationell vårdgaranti. Den vägen tycker jag också att den nya regeringen ska gå.

Jag har bara en anmärkning när det gäller det man nu ska göra i Stockholm. Det låter som om vården bara ska bestå av metadon eller subutex. Det vill jag varna för - inte för att jag är emot medicinsk behandling som princip, utan framför allt för att jag tror att det också kommer att finnas en stor efterfråga på andra alternativ, t ex 12-stegsbehandling. Bara för att man inrättar en vårdgaranti så får man inte göra det enkelt för sig och bara erbjuda den billigaste behandlingen, d v s metadon och subutex. Det vore att svika människor som fastnat i missbruk.

1 kommentar:

mksblogg.wordpress.com sa...

Hello!
Jag håller med dig att även om det var bra så var det lite "snålt". Sedan var det ju intressant att hitta dig här! Inte för att jag tror att du kan koppla ihop vår brevväxling med min blogg/mitt alias, men jag har haft synpunkter på din narkotikapolitik och även det brevsvar jag fick av dig, och så har du fått en del kritik i min blogg. Men men. Allt kan ju bli bättre! Allt gott!