måndag 14 maj 2007

Jag vill kunna stryka politiker

Idag rapporterar Ekot om vårt arbete i grundlagsutredningen, den kommitté där vi ser över hela regeringsformen, valsystem, domstolarnas ställning och mycket mer. Jag är, tillsammans med Marita Ulvskog, Lena Hjelm-Wallén och Göran Magnusson, s-representant i utredningen. Den leds av moderaten Per Unckel.

Ekot konstaterar att intresset av personvalet är svalt. Allt färre personröstar. I senaste valet var det bara 22 procent av väljarna som personröstade, 2002 var det 26 procent och 1998 30 procent.

Det verkar som om de som är mest intresserade av personvalet är - politikerna själva! Allmänheten verkar vara ganska likgiltig - man röstar på ett politiskt program, inte en person. Det är en inställning som jag tycker är ganska sund. Men många politiker verkar inte vilja finna sig i det, utan fortsätter krampaktigt att plädera för personvalet. Det finns nästan ett drag av narcissism - det är bara jag, jag, jag som ska fram, strunta i laget. Det är ibland parodiskt.

Jag tycker att vi ska lugna ner det lite. Behåll gärna personvalsinslaget, men för den väljare som vill ställa upp på partiets lista bör det finnas en ruta som man kan kryssa i. Om den rutan sedan får flest kryss, d v s fler än någon enskild kandidat, så är det listans rangordning som gäller. Sedan tycker jag också att vi ska återinföra möjligheten att stryka kandidater. Det bör vara möjligt för en väljare att göra en sådan markering. Om fler än hälften av väljarna stryker en kandidat, så blir han eller hon förstås inte vald.

Tll sist ser jag också att Göran Skytte i Svenska Dagbladet raljerar om Göran Persson och JKL. Han skriver bl a att jag skulle kunna få jobb på tobaksbolaget Swedish Match efter min politiska karriär, anspelande på att det var jag som drev igenom rökfritt på krogen.

Till själva JKL-ämnet ska återkomma i ett senare inlägg, men när det gäller Swedish Match kan jag lugna Göran Skytte med att det aldrig blir aktuellt. Men visst kan jag konstatera att det finns vänstermänniskor som sålt sig. Men ingen har sålt sig så billigt som Göran Skytte.

Inga kommentarer: