fredag 14 september 2007

Kreationism i Europa

Är idag i Strasbourg, där jag nyss suttit i möte med Europaradets kultur- och vetenskapsutskott. Huvudfragan idag var en rapport om farorna med kreationism i europeiska skolor, och det är kanske ett ämne som alla inte är sa förtrogna med. Men det gäller den gamla konflikten om vem som har rätt om världens tillblivelse och livets uppkomst: vetenskapen eller Bibeln?

Sedan upplysningstiden pa 1700-talet, sa pressade ju den vetenskapliga utgangspunkten undan för undan ut de religiösa föreställningarna när det gäller t ex när jorden skapades och hur arterna uppkom. En milstolpe i den utvecklingen var Darwins evolutionsteori, som ju väckte stor kontrovers pa 1800-talet. Kyrkan hävdade länge att evolutionsteorin var hädisk, eftersom Bibeln pastod att alla arter skapats vid samma tillfälle. Därför hade t ex dinosaurier aldrig funnits, och tanken om att människa och apa hade utvecklats ur samma art för miljoner ar sedan var felaktig. Jorden hade skapats av Gud pa sex dagar, punkt och slut.

Idag tycker de flesta, bade troende och icke-troende, att ett sadant resonemang är befängt. Vetenskapen har för länge sedan avgatt med segern över kyrkan i det avseendet. Eller?

Under de senaste 30 aren har kyrkan gatt till motoffensiv. Religiösa fundamentalister har hittat pa sin egen "vetenskap" som de kallar kreationism, och de har lanserat idén om "intelligent design". Syftet är att ifragasätta evolutionsteorin till förman för de gamla religiösa dogmerna. De vill att deras pahittade pseudovetenskap ska läras ut i skolorna, pa samma sätt som evolutionsteorin.

Det är naturligtvis helstolligt, men de har haft viss framgang, framför allt i USA, där ju självaste presidenten är kreationist. En färsk opinionsundersökning visar att 38 procent av amerikanerna inte vill att evolutionsteorin ska läras ut i amerikanska skolor, och hela 64 procent vill att "inteligent design" ska läras ut som jämbördig teori!

Ocksa i Europa försöker man fa in en fot, men här är upplysningstidens arv mycket starkt. Idag antog utskottet enhälligt en rapport som i mycket starka ordalag varnade för kreationistiska tendenser i europeiska skolor, och den rapporten ska sedan diskuteras pa Europaradets session i oktober. Det är en viktig markering mot de religiösa fundamentalister, bade kristna och muslimer, som tror att man kan undergräva vetenskapen.

I övrigt ser jag (DN, SvD) att vi fatt en ny handelsminister, Ewa Björling. Det är en bra person, och kan säkert göra ett bra arbete. Men man blir ju förundrad över att det inte tycks vara möjligt att hitta nagon moderat ministerkandidat som inte brutit mot lagar och regler. Det är kanske en del av "överklassens diskreta charm" att man mangrant tror sig sta över sadant som skatteregler, licenslagar och bygglov. Men nu far de faktiskt skärpa sig.

Inga kommentarer: