torsdag 27 september 2007

Danmark bryter nordisk överenskommelse

Idag skriver tidningarna om narkotikahandeln över internet (DN) och förslag i Danmark att ge gratis heroin till narkomaner (SvD, DN).

Jag ansvarade ju för narkotikapolitiken under min tid i regeringen. En av de saker jag är mest stolt över, är när vi samlade de nordiska och baltiska ministrarna med ansvar för narkotikafrågorna på ett möte i Lund, hösten 2003. Jag hade inför det mötet vid flera tillfällen tagit upp försäljningen av narkotika i Christiania i Köpenhamn med den danska ministern, och han hade lovat att försöka göra något åt det. Jag påpekade att 40 procent av ungdomarna i Lund som provat narkotika uppgav att de köpt den i Köpenhamn, så det var ett gemensamt problem.

På mötet i Lund antog vi en deklaration som bl a fördömde fri försäljning av narkotika, och den danske ministern lovade krafttag mot Christiania. Det löftet höll han också, och redan på våren 2004 var bodarna på Pusher Street borta och satta på museum.

I den deklarationen tog vi också avstånd från fri förskrivning av heroin, som man bl a håller på med i Schweiz. Men nu är det tydligen på gång i Danmark. Jag ser i debatten att en del försöker koppla samman fri förskrivning av heroin med sprututbytesprogram. Det är dumt. Sprututbytesprogram handlar om att begränsa smittspridning av hiv och hepatit, något som varit framgångsrikt i Lund och Malmö under 20 års tid, och som det är hög tid att införa också i Stockholm mot bakgrund av det senaste årets kraftiga ökning av antalet hiv-smittade narkomaner i staden.

Fri förskrivning av heroin handlar emellertid bara om att ge upp. Med det visar samhället att man inte är beredd att anslå tillräckligt med pengar åt missbrukarvård, utan istället hänfaller åt en cynisk "låt-dem-knarka-ihjäl-sig"-attityd. Det är också att notera att Danmark inte har den tvångsvårdsmöjlighet som vi har, med LVM, för dem som är på väg att dö av sitt missbruk.

Förskrivning av heroin i Danmark skulle bryta mot den överenskommelse som finns mellan de nordiska länderna, och jag utgår ifrån att Sveriges regering i så fall tar upp det med regeringen i Danmark.

2 kommentarer:

toppluvan sa...

Ärligt talat: Vad är sannolikheten att regeringen skulle vilja ta upp något specifikt med någon annat land i just denna fråga om utskrivning av heroin, när de inte vågar göra det annars? Och tänk om danskar undrar varför landet Sverige skär bort 25% av budgeten till socialtjänstverksamheten och nollbudgetar insatserna mot hemlöshet för åren 2008-2009? Vi har en pinsam regering - låt inte det bli känt i Danmark!

Morgan Johansson sa...

Kan på sätt och vis instämma : ). Vi har en pinsam regering.

Men en gammal strategi när man är trängd hemma, är ju att angripa en fiende utomlands. Det borde ändå vara lockande nu, mot bakgrund av hur illa det går för regeringen i inrikespolitiken.