onsdag 2 april 2008

DN och SvD visar färg

Dagen har ägnats åt ett längre möte med Grundlagsutredningen, där vi ju ska landa i allt fler ställningstaganden under våren. Vi börjar med att beta av de frågor där partierna står varandra ganska nära, för att sedan gå vidare till svårare områden - t ex personvalen, författningsdomstol, riksdagens storlek - där partierna står långt ifrån varandra och där diskussionerna kommer att dra ut till efter sommaren. DN skriver om detta idag.

Från socialdemokratins sida eftersträvar vi en bred uppgörelse, så som är brukligt i grundlagsfrågor, och de borgerliga partierna verkar också vara inställda på det. Det bådar gott inför vårens och höstens förhandlingar.

I övrigt såg vi ju igår att när det verkligen gäller, så tvekar inte de stora borgerliga tidningarna att visa sin partifärg. SvD och DN tävlade ju om att höja utförsäljningen av Vin&Sprit till skyarna, och försökte stärka det urusla förtroende bland allmänheten som ju Mats Odell (kd) åtnjuter.

Försäljningen av Vin&Sprit till franska intressen är mycket våghalsig. Det finns inga garantier för att tillverkningen stannar i Sverige. Tvärtom är erfarenheten av Pernod Ricards tidigare köp av bl a Chivas och Seagram den att de genomför stora personalnedskärningar. De som nu hoppas att fabriken i Sundsvall ska räddas - som ju ska läggas ner i juni och där utrustningen redan är på väg att bäras ut! - är därför mer än lovligt naiva.

För Skånes del oroas vi ju förstås över vad som ska hända i Åhus. På kort sikt kommer den nya ägaren inte att göra något dramatiskt. Men med tiden kommer också Åhusfabriken att prövas mot tillverkning i något låglöneland, t ex i Baltikum. Om det är mycket billigare att bränna spriten i t ex Lettland än i Skåne - vad hindrar då Pernod Ricard att flytta tillverkningen?

Argumenten i kring denna affär är ibland märkliga. Lena Mellin i Aftonbladet skrev t ex att en fördel med försäljningen var att staten nu skulle präglas av mindre dubbelmoral. Liknande argument har jag stött på i nykterhetskretsar, där man aldrig kunnat acceptera att staten äger en spritfabrik. Mats Odell försökte också lyfta fram denna frågeställning på presskonferensen.

Som ansvarigt statsråd för alkoholpolitiken hade jag emellertid aldrig några betänkligheter med det. Socialdemokratin har ju ingen nykterhetslinje i den meningen att vi vill förbjuda folk från att dricka alkohol. Däremot har vi en allmän måttlighetslinje, och en uppfattning om att vissa områden och tidpunkter i livet ska vara fria från alkohol, t ex barn- och ungdomstiden, arbetslivet, trafiken och för kvinnorna graviditeten. I övrigt är det naturligtvis helt OK att ta en snaps till pytt i pannan eller kräftorna, eller att dricka vin elller öl.

Det finns således alls ingen motsättning i att både proklamera allmän måttlighet, och att producera det som trots allt är bland världens mest högkvalitativa vodka!

För övrigt rullar debatten om EU-fördraget och Vaxholmsdomen vidare. Förra söndagen hoppade Per T Ohlsson på mig och Bo Bernhardsson i en krönika i SDS. Tyvärr ville inte tidningen ta in ett genmäle, så därför får vi publicera det på nättidningen EfterArbetet.

1 kommentar:

Fredrik sa...

Ett av problemen med att äga V&S torde väl vara att bolaget till skillnad från socialdemokratin (eller för att hålla isär begreppen, staten) uppmuntrar till drickande.

Din invändning om att Pernod skulle flytta produktionen känns inte helt rimlig. Förvisso svårt att inte hävda att det skulle kunna finnas potentiella vinster att göra i produktionsledet genom att flytta fabriken, men om du ser till Pernods tidigare köp så ser du att såväl produktion som ledning har behållits i ursprungslandet.