fredag 4 april 2008

Striden om presstödet har bara börjat - men vad har egentligen Bonniers lovat regeringen?

Idag skriver kulturminister Lena Adelsohn-Liljeroth(m) om det kommande förslaget att försämra presstödet. Som väntat drabbas Svenska Dagbladet och Skånska Dagbladet hårt, och med all sannolikhet kommer Bonniertidningarna DN och Sydsvenskan att få monopol i Stockholm och Malmö-Lund. (SvD, SvD, SkD)

Kulturministern hävdar att EU ställt krav på neddragningar av just det stöd som utgår till storstadstidningarna. Argumentet ska vara att det kan snedvrida konkurrensen om dessa tidningar har utländska ägare. Bortsett från att argumentet är ytterligt svagt, så är det i alla fall inte alls tillämpligt på SkD, som ju har svenska ägare. Skånskan ska alltså få betala för att Svenskan har norska ägare! Det är ju vrickat.

Men striden är inte slut. Vi socialdemokrater kommer att gå emot ett sådant förslag i Riksdagen, och v och mp har tidigare också haft den linjen. Det innebär att allt kommer att hänga på centerns riksdagsledamöter. Det räcker med att 4 c-ledamöter i höst röstar efter egen övertygelse för att rädda centertidningen SkD och moderattidningen SvD, så faller Adelsohn-Liljeroths förslag. Det återstår att se hur många centerledamöter som orkar visa den integriteten.

I övrigt verkar vägen till denna situation vara kantad av elakt spel. Mycket tyder på att pressen från EU-kommissionen inte alls varit så stark som kulturministern vill göra gällande. Det har bl a EU-kommissionens egen talesman Jonathan Todd vittnat om. Det verkar snarare vara ett initiativ från Sverige i grund och botten, och då närmare bestämt från Bonniers lobbyister. Regeringens "kamp" för presstödet mot kommissionen förefaller mot den bakgrunden bara vara ett spel för gallerierna.

Så frågan måste ställas: vad har Bonniers egentligen lovat regeringen för att den ska hjälpa till med att göra sig av med två konkurrerande tidningar? Kan det finnas en uppgörelse mellan regeringen och Bonniers i botten, som går ut på att regeringen lovat att leverera en monopolställning för DN och SDS, mot att Bonniers lovat borgerligheten villkorslöst politiskt stöd i kommande valrörelser?

Nu förestår en KU-granskning av kulturministerns agerande i ärendet. Då kanske vi kan få svar på den frågan.

3 kommentarer:

Fröken Rättvis sa...

Det är känt sen gammalt att vänstern o sossarna har använt presstödet som ett politiskt redskap för att dominera utgivningen av det tryckta ordet. Liberala, konservativa och öppet systemkritiska tidningar och tidskrifter som ifrågasätter sossebetongväldet är underrepresenterade, om de överhuvudtaget får något stöd. Däremot får alla möjliga flumvänsterblaskor och odrägligt politiskt korrekta blaskor generösa bidrag.
Skärp till Dig Morgan. Det behöver röras om ordentligt när det gäller att sätta regler för pressstödet. Men man kanske inte ska vara så överraskad av ditt inlägg. Det är faktiskt svårt att hitta någon mer politiskt korrekt företrädare och politiker idag än just dig Morgan

Morgan Johansson sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Morgan Johansson sa...

Ehh, fröken... De två tidningar som tar emot mest presstöd idag är moderata Svenska Dagbladet och centerpartistiska Skånska Dagbladet. Det är också de två tidningar som nu drabbas. Det är alltså så underligt att det just nu är vi socialdemokrater som kämpar för två borgerliga tidningar, medan de borgerliga i riksdagen sitter tysta.

Utöver det direkta stödet, så får också de stora liberala tidningarna indirekt stöd, genom att de betalar mycket lägre moms än andra företag. De skattesubventioneras alltså. Så ditt påstående att s-tidningar och vänsterpress överrepresenteras är fullständigt gripet ur luften.

Jag erkänner gärna att jag kan vara politiskt korrekt, om nu det är ett brott. Men framför allt försöker jag vara sakligt korrekt. Det borde du kanske också tänka på.