torsdag 12 februari 2009

Obama agerar - Borg sitter med armarna i kors

Dagens besked om att Barack Obama fått klartecken från kongressen för ett stimulanspaket som motsvarar hisnande 6 500 miljarder kronro, kan vara vändpunkten för den internationella ekonomin. (DN, SvD)

Visserligen kan man vara kritisk till delar av hur paketet till slut blev. För att gå några republikaner till mötes verkar paketet ha bantats något, och man verkar ha lagt in mer skattesänkningar samtidigt som man strukit en del infrastrukturinvesteringar. Men det spelar nog mindre roll. Med en sådan volym och inriktning som paketet har, så kommer det att ha stor betydelse, inte bara för USA:s ekonomi, utan för hela världen.

Samtidigt innebär detta en kraftigt ökad amerikansk skuldsättning. Vi kan få se underskott som överstiger 10 procent av BNP, en otänkbar nivå i EU. Men det är ändå en nödvändig åtgärd. Det går inte att spara sig ur krisen, man måste investera sig ur den. Men man bör samtidigt planera för den dag ekonomin har vänt: då måste man vara beredd att göra åtstramningar och skattehöjningar för att få ner skuldsättningen. Det återstår att se om det är möjligt i ett land som USA, så rädda för skattehöjningar som amerikanska politiker är.

Kontrasten mot den svenska regeringen blir samtidigt slående. Här har vi en finansminister som bara pratar. Budgeten från i höstas, som lades före finanskrisen, ska ta hand om det nya extrema läget, får vi veta.

Följdaktligen så har de förslag som lagts efter budgeten - bankstödet och stödet till bilindustrin - raskt avslöjats som kosmetika.

När det gäller bankerna så var regeringens förslag tydligen så dåligt att bara en enda bank ville ta del av det. Och när det gäller stödet till bilindustrin så blev det tidigt klart att regeringen lovat bort pengar som den inte förfogar över. Det var Europeiska Investeringbankens pengar.

Nu växer arbetslösheten kraftigt, till följd av krisen i den privata sektorn. Den kommer att följas av en kris i den offentliga sektorn, när kommuner och landsting tvingas säga upp personal. För att förhindra det måste kommunsektorn få mer pengar, och det snabbt. Men Borgs besked är som vanligt: "vi får vänta och se, vi följer utvecklingen".

Ja, han verkar vilja "följa utvecklingen" ända tills vi har just den massarbetslöshet som han upprepade gånger lovat bekämpa. Det blir ju bara patetiskt att höra Borg försöka lägga skulden på bankerna.

För övrigt var det ju ett tag sedan jag skrev några blogginlägg. Unde den tiden har jag hunnit åka skidor i Sälen, men också tillbringat en vecka på Europarådet i Strasbourg. Där hade vi bl a en stor debatt om Israels krigföring i Gaza. Mitt inlägg i den debatten kan läsas här.

Inga kommentarer: