söndag 27 juli 2008

IMF och tuberkolosen - eller "Vart tog Anders Åslund vägen med sina miljoner?"

För en tid sedan kom en rapport från några forskare i Storbritannien som väckte stor uppmärksamhet - även om den borde varit en ännu större nyhet. (SDS, svt, bloggare)

I korthet hade forskarna kommit fram till att Internationella valutafondens krav på dramatiskt sänkta offentliga utgifter i de forna kommunistländerna i början av 1990-talet hade lett till ett ökat antal dödsfall i tbc på 100 000. Kraven ställdes av valutafonden för att dessa länder skulle få låna pengar. "IMF:s lån verkar inte ha varit ett medel mot ett försämrat hälsoläge, snarare har de påskyndat det.", skriver forskarna.

100 000 människor... Vem kommer att ställa IMF:s beslutsfattare till svars för detta? Sanningen är: ingen.

Det saknades inte kritiska röster när det begav sig för 15 år sedan. Det fanns de som pekade på de stora riskerna med den s k "chockterapi" som ordinerades av nyliberala ekonomer. Nu vet vi priset: minst 100 000 människoliv. Och det bara i tbc. Hur många liv har andra sjukdomar skördat när hälsoläget försämrades när det offentliga sjukvårdssystemet bröts ner på IMF:s order?

Jag mötte dessa hälsoproblem när jag som folkhälsominister besökte Moskva och St Petersburg under 2003 och 2004. Resistent tbc. Galopperande HIV-epidemi. Alkoholrelaterade dödsfall utom kontroll. Och nästintill total oförståelse och ointresse från de makthavare - hälsominstrar, en vice premiärminister, guvernörer - som jag träffade.

De flesta av dem är borta nu. Den siste ryske hälsoministern jag träffade, som besökte mig i Stockholm 2006, visade faktiskt äntligen på att man började ta frågorna på allvar. Hur det ser ut just nu, ett otal ryska regeringsombildningar senare, vågar jag inte svara på.

För mig har begreppet "chockterapi", som alltså ledde till denna katastrofala utveckling, i första hand ett svenskt ansikte. Han heter Anders Åslund, och är en driven och skygglappsförsedd nyliberal ekonom som var ekonomisk rådgivare åt den ryska regeringen i början av 1990-talet.

Ingen försvarade med sådan emfas vikten av att statliga tillgångar såldes ut så snabbt som möjligt till vem som helst, och att offentliga utgifter kapades radikalt och snabbt oavsett effekter - som Åslund. Hans bok "Därför behöver Östeuropa chockterapi" från 1993 satte tonen.

På nätet, i DN, läser jag historien om hur de ryska makthavare som Åslund jobbade för och fortfarande tydligen står nära, berikade sig under dessa år. Dåvarande premiärministern Tjernomyrdin, dåvarande finansministern Fjodorov, dåvarande privatiseringsministern Tjubajs - alla blev de mångmiljonärer på den ryska privatiseringskampanjen.

Och Åslund själv blev inte lottlös. Via Vostok Nafta har han (liksom f ö Carl Bildt) tjänat stora pengar på den ryska olje- och gasjätten Gazproms aktieutveckling. 15 miljoner kronor var hans aktier och optioner värda 2006, förmodligen avsevärt mer nu.

Åslund har tagit sina miljoner och sitter nu på en säkert välbetald forskartjänst på ett institut i Washington. 100 000 miste livet med hans chockterapi. Världen är sannerligen orättvis.

Inga kommentarer: