torsdag 5 september 2013

Krynica - Centraleuropas Davos?

Är nu på väg tillbaka till Stockholm efter några dagars vistelse i den lilla polska bergsbyn Krynica, på gränsen mellan Polen och Slovakien, där jag besökt det s k Economic Forum. Det har faktiskt varit skönt att slippa ståhejet i Stockholm i samband med Obamas besök, och istället få några dagars lugn och bergsluft. (Länk till hemsidan finns här.)Fast så lugnt var det ju nu inte. Det visade sig vara ett enormt arrangemang. Economic Forum i Krynica vill gärna tala om sig själv som Central- och Östeuropas svar på World Economic Forum i Davos i Schweiz, men det ska man nog sluta med. Det är ingen rättvis jämförelse: Davosmötet är en internationell händelse med deltagande och mediabevakning från hela världen. Krynica är fortfarande ett mycket mer provinsiellt evenemang, som framför allt berör Polen och dess grannländer. Vilket ju i för sig inte är så lite. Polen är i kraft av sin storlek och geografiska placering en nyckelspelare i det nya Europa.

Stort var det i alla fall. Över 2 500 deltagare från 60 länder, om än som sagt med tonvikt i Öst- och Centraleuropa, som diskuterade en lång rad ämnen på ett mycket stort antal seminarier. Dessutom över 500 journalister. Och nivån var ofta hög - allt öppnades i tisdags av premiärministrarna från Polen, Slovakien, Lettland och Ukrainas vice premiärminister. På seminarierna deltog ofta ministrar, statssekreterare och parlamentariker, samt ett stort antal näringslivsföreträdare och företagsledare.

Från svensk sida deltog förutom jag riksdagsledamoten Désirée Pethrus (KD), som talade på ett seminarium om Moldavien på torsdagen, samt företrädare för Västra Götalandsregionen, bl a fullmäktiges ordförande Kjell Nordström. De hade ett eget seminarium om energifrågor, också på torsdagen.

Själv var jag inbjuden för att delta i ett seminarium om utökat rättsligt samarbete i Europa, tillsammans med bl a en viceminister från Litauen och en ordförande i Kroatiens justitieutskott. Jag framhöll då att det viktiga är att vi stärker samarbetet på basplanet mellan Europas olika brottsbekämpningsmyndigheter, framför allt polis och åklagare. För det har vi Europol och Eurojust, som betytt mycket för att underlätta informationsutbyte mellan länderna när det t ex gäller att kartlägga den organiserade kriminaliteten. Jag avvisade emellertid tanken på en gemensam europeisk brottsbalk eller en EU-federal polis. Jag var också tveksam till tankarna om en europeisk åklagare. Jag ser inte mervärdet i att bygga upp nya EU-strukturer eller att harmonisera all lagstiftning i detalj.

Visst kan man ifrågasätta värdet av sådana konferenser, men man ska nog inte underskatta dem. Det blir ett tillfälle att på ett ganska avspänt sätt träffa företrädare från länder och sektorer som man annars inte gör. Alltid lär man sig något och får nya intryck. Och det händer väldigt mycket i Öst- och Centraleuropa just nu. Det finns all anledning för oss svenskar att också vara med i de sammanhangen.

Inga kommentarer: