onsdag 29 december 2010

Terrorhotet är verkligt, också i Norden

Svenska och danska säkerhetspolisen verkar ha gjort ett bra jobb för att förhindra ett allvarligt terrordåd mot danska Jyllands-Posten. Uppenbarligen så har man kunnat följa männens aktiviteter under lång tid, men väntat med att ingripa förrän de var beredda på att sätta sin planer i verket. Det var förmodligen för att få ett så bra bevisläge som möjligt och för att kunna ringa in så många gärningsmän som möjligt.

Det framstår som ett utmärkt stycke polisarbete.

Höstens händelser har påmint oss om att terrorhotet är verkligt, också i Norden. Först Säpos höjda terrorvarning i början av hösten, sedan självmordsbombaren i Stockholms julhandel, så Säpo-rapporten om våldsbejakande islamism för några veckor sedan - och nu avvärjandet av en planerad massaker, riktad mot de anställda på en av Nordens största tidningar.

Självklart så kan terrorism inte bara bekämpas med polisarbete. Orsakerna till att människor söker sig till religiös våldsam extremism är förvisso många, men till stor del tror jag det handlar om växande sociala klyftor, där allt fler trycks ner och marginaliseras. Terrorismens orsaker angrips bäst med en politik som minskar arbetslösheten och skillnaderna mellan fattiga och rika. I dessa avseenden går nu hela västvärlden dessvärre i fel riktning. Det kan leda till ännu mer ökade motsättningar.

Men även om vi förstår att det behövs en annan ekonomisk politik och en annan välfärdspolitik för att på sikt minska motsättningarna, så måste vi också förstå att det behövs bra förutsättningar för rättsväsendets arbete mot den här typen av kriminalitet. I det här fallet så understryks än en gång vikten av Säpos underrättelsearbete. Information om framväxande terrornätverk är livsviktigt för att polisen ska kunna hålla dessa grupper under uppsikt.

För drygt ett år så sedan tog den borgerliga regeringen bort Säpos möjligheter att få beställa information från FRA:s spaning. Det försvårade Säpos arbete, och det framstår nu som ett ännu större misstag än vad det gjorde då. Som jag sa i Riksdagen för några veckor sedan, så finns det ingen anledning att i detta allvarliga läge och av konstruerade integritetsskäl hålla Säpo avskuret från viktig underrättelseinformation.

Det hoppas jag att regeringen nu inser, så att vi kan få ett förslag till Riksdagen som återger Säpo de möjligheter man hade före 1 december 2009.

5 kommentarer:

Andreas sa...

"Självklart så kan terrorism inte bara bekämpas med polisarbete. Orsakerna till att människor söker sig till religiös våldsam extremism är förvisso många, men till stor del tror jag det handlar om växande sociala klyftor, där allt fler trycks ner och marginaliseras."

Hur förklarar du då att klyftorna är större i mellanöstern än i sverige, och de ekonomiska förutsättningarna ännu sämre.

Din teori faller då t o m rasismen är mer utbredd i mellanöstern.

Leif Nixon sa...

Jag tycker att det här är ett bra exempel på att SÄPO verkar klara sig ganska bra ändå.

Anonym sa...

Klumpa inte ihop mig och 8 miljoner svenskar med dessa avskrädes element som står mot allt som vi svenskar tar för givet som frihet, demokrati, yttrandefrihet och jämlikhet mellan könen.

Journalister börja använd ordet; FULSVENSKAR
Det beskriver mer sanningen än att ni skriver ordet svensk.

Jakob sa...

Nej, Morgan, Säpo är inte avskuret från underrättelsrapportering i form av FRA-spaning. Det vet du mycket väl. Varför skriver du så?

Det finns ingenting som förbjuder FRA att idag rapportera angelägen information vidare till Säpo. Det behöver inte ens handla om några konkreta terrorhot, utan det kan röra sig om allmän underrättelseinformation.

Det är själva inriktandet av spaningen som Säpo är utestängd ifrån just nu. Men sunda förnuftet säger att även andra uppdragsgivare kan ge input i den delen, inte minst MUST/KSI. Det är möjligt att finkalibreringen skulle förbättras om Säpo fick styra spaningen mer direkt, men risken är samtidigt att det då i hög grad skulle handla om avlyssning av enskilda på lösa grunder. Ingenting för FRA med andra ord.

Det absolut viktigaste är att FRA:s spaning inte på minsta vis liknar den polisiära avlyssningen inom ramen för tvångsmedelslagstiftningen. FRA ska enligt gällande lag syssla med strategisk kartläggning av terrorism. Det handlar då inte om att punktmarkera individer i Sverige och utlandet. Det är en typ av övervakning som ligger snubblande nära polisiär avlyssning, och som inte har det minsta med signalspaning att göra.

Anders Erikssons tidigare utredning om den polisiära signalspaningen var ett skrämmande exempel, som med rätta förkastades av alliansen. Där framgick det tydligt att Säpo snarare betraktar FRA som ett operativt stöd i jakt på enskilda, snarare än som ett verktyg i den strategiska kartläggningen av fenomenet terrorism. Och det är tveklöst det senare som är FRA:s bord.

Det skulle därför vara välkommet om du kunde bekänna färg i frågan, Morgan. Vad menar du att FRA ska ägna sig åt, punktmarkering av enkilda i förebyggande syfte, eller kartläggning på ett helt annat plan, t.ex. baserad på spaning mot symmetriska hot?

Christer sa...

Det är inte terrorister som hotar vår demokrati och vår frihet. De kan orsaka förluster av människoliv, men det har ingen inverkan på demokratin eller friheten.

Hotet mot demokratin och friheten kommer från populistiska/livrädda politiker som vill visa framfötterna med hårda tag.

FRA-lagen är en styggelse i sig, i ett demokratiskt land. Att kalla integritetsargumenten för "konstruerade" får mig att undra om du överhuvudtaget förstår en demokratis grundläggande principer?

Det som fick DDR att kollapsa var övervakningen av folket.

Övervakningen kan få Sverige, och hela EU, att kollapsa också.

Kom ihåg att det inte var genom signalspaning tillslaget i Danmark kunde göras. Det var gammalt hederligt polisarbete. Något som alltid kommer att vara såväl billigare, som effektivare, än signalspaning.

Särskilt nu när alla som vill dölja något för FRA enkelt kan kryptera sin kommunikation på ett sådant sätt att FRA inte kan dekryptera den. Googla på kryptering så hittar du instruktioner.

Det enda FRA de facto klarar av att göra är att minska rättssäkerheten för hederliga människor - och få dem att känna sig övervakade. Och det senare får naturligtvis ödesdigra konsekvenser för landet.