torsdag 24 september 2009

Fri haschförsäljning bryter mot nordisk överenskommelse

Förslaget om att öppna upp för fri haschförsäljning i Köpenhamn är naturligtvis djupt oroande i sak, särskilt för oss som bor i Skåne bara någon timmes resväg från Danmark.

Dessutom bryter det mot en nordisk överenskommelse som jag förhandlade fram 2004, och som alla nordiska länder åtagit sig att följa.

När jag tillträdde som minister med ansvar för narkotikafrågorna så var en av mina prioriteringar att få till stånd en samsyn i de nordiska länderna om en restriktiv narkotikapolitik, baserat på FN-resolutionerna i frågan. Då var den fria försäljningen av narkotika i Christiania ett problem, och jag hade redan 1999 krävt en stängning av den försäljningen i en DN-artikel, och också tagit upp frågan i Riksdagen med dåvarande socialministern Lars Engqvist.

När jag själv fick ansvar för frågan i regeringen, tog jag upp det med den dåvarande danske hälsoministern Lars Lökke Rasmussen, och jag påtalade bl a att 40 procent av de ungdomar i Lund som provat narkotika, sa att man köpt det i Danmark.

När Sverige sedan blev ordförande i Nordiska ministerrådet 2004, anordnade vi ett ministermöte i Lund, med alla hälsoministrar från de fem nordiska och de tre baltiska länderna närvarande. Vi enades då om en gemensam restriktiv syn, och undertecknade den s k Lundadeklarationen. Där uttrycks klart att fri försäljning av narkotika är oacceptabelt.

Lars Lökke lovade att stänga försäljningen i Christiania, ett löfte som han också höll något halvår senare.

När jag nu ser att frågan är på väg att komma upp igen, är det på sin plats att påminna om den nordisk-baltiska överenskommelsen. Och med tanke på att Lars Lökke nu är statsminister i Danmark, så har han ju goda möjligheter att stoppa alla framstötar från Köpenhamn som skulle åsidosätta den överenskommelsen.

DN

7 kommentarer:

PussyLover sa...

Harm reduction är bättre än förbud. Och det gäller inte bara haschförsäljning, utan även exempelvis prostitution. Danmark har forskningen på sin sida. Det är Sverige som är moralistiskt och bakåtsträvande.

Joel sa...

Danmark har som sagt forskning och statistik på sin sida, vad har du på din sida? Moralpanik?
Dags att uppdatera dig på forskning kring lagar rörande narkotika, och uppdatera dina kunskaper och cannabis.

David sa...

Kan bara hålla med föregående kommentatörer. Läs lite forskningsresultat, nya som gamla. Sluta bygga politik på moralisk skrämselpropaganda du (vi alla) blev matad med på skoltiden.

Ingrid sa...

Enligt den danska polisen så var set just "stängningen" av Haschmarknaden på Christiania som ledde till det "gänkrig" som nu råder på Nörrebro.
I och med att kontollen av hschandlen var stenhårt kontrollerad av Christianiterna själva och dörmed inte var öppen för vem som haelst. Så¨uppstod en konkurans situation mellan HA och vissa Invandrar grupper.
om haschhandlen i Köpenhamn. Innan "stängningen" på Christiana så var ingen av dessa grpperingar över huvud taget inblandade i Haschhandlen. Bla. blockade mot tung narkotika har visat att Christiana klara dessa problem helt på egen hand och hitentills bättre än staten. Att Danskarna så inser att den syn på narkotika som norden har är föåldrad och snarare stjläper än hjälper våra unddomar. det är bara ett syndhetstecken. Dom enda som är gynnade av dagens narkotika politik är de facto den organiserade brottsligheten ddå denna politik enbart håller priserna uppe och öppar för möjligheten att fullt medvetet slussa över undommarna i ett tyngre missbruk då dom redan är förvisade till den miljö/sociala nåtverk där dom tyngre drogerna finns pga. lagstiftingen. Att hasch i sig själv skulle vara inköesport till dom tynre drogerna det är lika sannolikt och befängt som att påstå att kaffe skulle leda till ett afetaminmissbruk /bägge sistnämda är centralstimmuleranade droger)

Jonas sa...

"Fri haschförsäljning bryter mot nordisk överenskommelse". Det må vara sant och stämma med vad som är överenskommet.
Problemet är att kriminaliseringen av cannabis bryter mot sunt förnuft.

Det finns idag inget som talar för ett förbud, bara argument mot detsamma. Förbudet är skadligare, orsakar mer problem, skapar större utanförskap än berusningsmedlet i sig. Det som förvånar mig är att du som socialdemokratisk politiker, representant för ett parti som snarast är pragmatiska än dogmatiska i sin hållning försvarar en synsätt som inte fungerar. Stora delar av vår narkotikalagstiftning är idag morallagstiftning. Jag vet att det är svårt att byta fot som politiker, men snälla ta ett steg tillbaka, var intellektuellt hederlig mot dig själv och titta på världen som den faktiskt ser ut idag. Var inte naiv, så ska vi nog se om du inte drar nya slutsatser, precis som de socialdemokratiska kollegorna i Danmark.

Ps, fundera på vilka förbudsivrarna är och vilka ekonomiska intressen de har i den industri som skapats av genom nuvarande lagstiftning.

Anonymous sa...

Instämmer i föregående kommentarer. Vad har du kommit fram till Morgan?

Tänk också över bakgrunden till att alkohol och nikotin är legalt.

Jonas sa...

Morgan, en av dina danska kollegor skriver på sidan 4 i expressen. Läs artikeln, helst med öppna ögon.
http://www.expressen.se/debatt/1.1721870/darfor-bor-staten-oppna-haschbutik
Lycka till.