torsdag 19 juli 2007

Regeringens alternativ: protestera mot EG-domstolen, eller sänka vinskatten

Idag skriver tidningarna (b l a DN) om EG-domstolens generaladvokats utlåtande igår, som underkände Sveriges skillnad i beskattning mellan öl och vin. En högre beskattning av vin innebär att konkurrensen snedvrids mellan öl och vin, menar generaladvokaten. Därmed favoriseras öl, som produceras i Sverige, på bekostnad av vin, som Sverige i praktiken inte producerar.

Generaladvokaten har därmed helt bortsett från folkhälsoaspekterna. Alkoholhalten i vin är tre-fyra gånger högre än i öl. Om man vill hålla tillbaka det totala alkoholintaget, är det naturligt att beskatta vin något hårdare än öl.

Vi får se vad domstolen säger, men mot bakgrund av att den nyligen lämnade folkhälsoaspekterna helt utan avseende när det gällde internethandel av alkohol, så finns det nog inte mycket att hoppas på.

Detta blir ännu ett exempel på hur EU-systemet går de stora ländernas producentintressen till mötes. Ska EU tala om konkurrensneutralitet på alkoholbeskattningsområdet? Som inte ens har något minimibeskattningskrav på vin, vilket man har på öl! Egentligen är det Sverige som ska stämma EU för bristande konkurrensneutralitet!

Jag är som bekant ytterst kritisk till EG-domstolens sätt att använda sina maktbefogenheter, och jag kan till min glädje se att den kritiken delas också av jurister och politiker i premiärministerkretsen. Sitter nu t ex och läser en mycket intressant rättsvetenskaplig artikel av Olle Abrahamsson, rättschef i justitiedepartementet, i tidskriften ERT förra året. Där kritiserar han, med utgångspunkt från ett flertal exempel, hur EG-domstolen allt mer lägger sig i områden som tidigare varit strikt nationella. Därmed rubbas maktdelningen mellan EU:s institutioner, och mellan unionen och medlemstaterna, menar han.

Abrahamsson citerar Österrikes förre kansler Wolfgang Schüssel, som har sagt att "vi har sett hur EG-domstolen systematiskt under en följd av år utvidgat sina maktbefogenheter, även in i områden där gemenskapslagarna inte är tillämpliga."Och Danmarks statsminister Anders Fogh Rasmussen ska ha sagt att "vi måste försäkra oss om att det europeiska samarbetet byggs på demokratiska beslut, istället för på domar från EG-domstolen".

Jag håller fullständigt med, och tog ju upp just denna kritik mot EG-domstolen i ett anförande i Riksdagen för någon månad sedan.

Hade vi haft en regering som vågat någonting, så hade man tagit en principiell konflikt om EG-domstolens befogenheter. Det finns nu ett utrymme för det, när det nya fördraget ska diskuteras och slutligen utformas.

Dessvärre kan man nog inte hoppas på det heller. Vi har ju en ytterst konflikträdd regering.

Återstår då att sänka vinskatten, eller höja ölskatten. I det valet är det självklart vad som är förnuftigt. En sänkning av vinskatten leder till ökad konsumtion, men framför allt för den vuxna befolkningen. Höjd ölskatt leder emellertid till ytterligare ökad smuggling av öl och illegal vidareförsäljning. Då hamnar det lätt i ungdomskretsar. Alltså bör vinskatten i så fall sänkas.

Men då får vi en politisk kris i regeringen. Kd:s Maria Larsson har ju inte bara lovat att Sverige ensidigt ska sänkta införselkvoterna (om det nu ens var någon som trodde på det före valet), utan också att inte sänka alkoholskatterna. Nu får vi se vem som är starkast: Anders Borg eller Maria Larsson. Även om Borg är en svag finansminister, så är Larsson ännu svagare, så ni som slår vad: sätt en slant på Borg. Det blir nog sänkt vinskatt.

4 kommentarer:

Flavian sa...

Jag anser att du bortser från att det är betydligt svårare att bli berusad med hjälp av vin istället för med hjälp av öl, av det skälet att man lättare blir illamående av vin.

Sprit, som dricks ren, berusar snabbt innan man hinner bli illamående. Öl kan man dricka i stora mängder utan att bli illamående. Man kan däremot inte dricka särskilt mycket vin innan man blir illamående och vin är samtidigt tillräckligt alkoholsvagt för att man inte skall hinna bli stupfull.

Jag är helt säker på att man jämför ett typiskt "starkspritsland" som Ryssland med ett typiskt "ölland" som Tyskland och ett typiskt "vinland" som Frankrike skall man snart finna att andelen alkoholister är lägst i vinlandet.

Därför bör man uppmuntra vindrickande på bekostnad av öl och sprit. Dessutom bortser du från att generaladvokatens förslag till beslut rent formellt inte innebär något hinder för att höja skatten på öl.

Flavian sa...

Dessutom är det så att man antingen får finna sig i att följa EU:s regelverk eller ta konsekvenserna av att man ogillar EU:s regelverk och begära utträde ur EU.

Morgan Johansson sa...

Nja, Flavian, min erfarenhet är nog att man kan må rätt dåligt, i synnerhet dagen efter,oavsett om det är öl, vin eller sprit. Det beror på mängden...

Sedan tycker jag inte att man måste godta allt EU hittar på, bara för att man är Europavän. Tvärtom: vi som vill se ett bra Europasamarbete för medborgarnas bäsat, måste ju försöka påverka EU. Och då kan ju inte EG-domstolen få fribrev: den måste också kunna kritiseras, och enskilda medlemstater måste kunna reagera på olika utslag, och arbeta för att förändra domstolens mandat.

Flavian sa...

Jag menade att vin och framför allt rött vin utlöser tämligen omgående illamående om man dricker för mycket.