tisdag 23 mars 2010

Som ATP-striden i Sverige för ett halvsekel sedan

Den nu avgjorda striden om sjukvården i USA påminner inte så lite om den svenska ATP-striden för nästan exakt 50 år sedan. Då gällde det en reform som skulle tillförsäkra alla en grundläggande tjänstepension. Därigenom skulle också arbetare få en tryggad pension, något som bara högre tjänstemän var tillförsäkrade tidigare, genom avtal med arbetsgivarna. (DN, DN, SvD)

De borgerliga motsatte sig reformen furiöst. De ville inte se ett obligatoriskt system, utan ville att pensionssystemet skulle fortsätta att bygga på frivilliga avtal. De ville inte se pension som en rättighet, utan som något som var och en fick lösa och betala själv. Tonläget var mycket högt från den tidens borgerlighet. ATP var tvång och socialism, kunde det heta.

Detta var 1950-talets stora fråga i svensk politik, och ledde till både folkomröstning, upplösning av riksdagen och extraval. Insatserna var höga på båda sidor. Det visas t ex av hur de borgerliga behandlade Herbert Tingsten, som var chefredaktör för liberala DN. Efter att inledningsvis ha stött de borgerliga, tänkte han om och lät tidningen inta en ATP-positiv hållning. Det gjorde han inte ostraffat. Folkpartiledaren Bertil Ohlin klagade hos DN:s ägare Bonnier, och Tingsten avsattes från sin post.

Olof Palme kommenterade senare de borgerligas starka ATP-motstånd med att socialdemokratin i ATP-striden fick "möta de privilegierades socialistkampanjer när vanliga löntagare ville trygga sin ålderdom."

Det är samma typ av argument som nu går igen i den amerikanska debatten. Staten ska inte bry sig om hur folk löser sina sjukvårdsproblem, säger republikanerna. Det är den enskildes problem. Obamas sjukvårdsreform utmålas som tvång och socialism.

I åratal har man i retoriken försökt ställa de priviligierade, d v s de som har sjukförsäkring, mot de opriviligierade, d v s de som saknar försäkring. "Om också de fattiga ska ha sjukvård, så kommer din sjukvård att försämras" är det obehagliga budskap som de kolporterat, arm i arm med de försäkringsbolag som tjänar storkovan på nuvarande system.

Men nu har de fått vika sig, om än med mycket liten marginal. Röstsiffrorna 219-212 visar hur nära det var att också Obama förlorade den här frågan, som så många presidenter gjort före honom.

Hur det gick i ATP-striden? 1959 vann det socialdemokratiska förslaget med röstsiffrorna 115-114, efter att en folkpartist fått samvetskval och lagt ner sin röst.

4 kommentarer:

Tomas sa...

Tja hur bra var detta system då?

Staten stjäl pengar till mig o kanske ger mig en pension?

ATP har ju redan kraschat en gång och pengarna från tidigare generationer av arbetande numera pensionärer försvann väl under 90 talet när Göran Persson skulle rädda landet.

Så nu kanske jag kommer få pension om 25 år? Svensk pension liknar mer ett pyramidspel.

Det hade varit oändligt bättre med lägre skatter så att folk kan spara till sin egna pension istället för detta.

Anonym sa...

快樂與人生,是最好的伴侶........................................

Morgan Johansson sa...

Det var ett utmärkt fungerande system i 35 år. Före ATP levde en mycket stor andel av landets äldre under fattigdomsstrecket. Den andelen minskade dramatiskt med ATP.

Men under dessa 35 år inträffade också en annan sak: medellivslängden ökade kraftigt, och därmed utbetalningarna. Därför satte sig alla partier i början av 1990-talet och kom överens med ett nytt system, det som vi nu har. De borgerliga gick med på ett allmänt pensionssystem, men det nya byggdes inte alls upp som ATP. Vi har alltså inte ATP-systemet längre, utan ett enligt min uppfattning sämre system.

Inga pensionspengar försvann under 1990-talet, även om en del vill odla den myten. Men som ett led i pensionsuppgörelsen så tog statskassan över finansieringen av förtidspensionerna. Då fördes en del av AP-fondernas pengar över till statskassan, vilket ju var helt rätt.

Du pläderar för lägre skatter istället, och inget offentligt pensionssystem. Det skulle alltså vara en tillbakagång till 1950-talet, och till den situation som då rådde, d v s en mycket utbredd fattigdom bland de äldre, framför allt äldre f d arbetare.

kjell sa...

Hej,

Mitt bidrag till den kranka blekheten; valanalysen:

http://humtank.com/?p=209

Kjell