fredag 17 juli 2009

Gratis vaccin självklart

Nu verkar svininfluensan sprida sig snabbare än vad man tidigare trott, och världen tycks stå inför en svår prövning. Den pandemiberedskap som världens länder byggt upp på senare år - särskilt efter sars-utbrottet 2003 och fågelinfluensan 2005 - kommer att testas på allvar i höst. Låt oss hoppas att beredskapsplanerna fungerar, och att influensan visar sig vara hanterbar.

Jag har tidigare i år i en artikel på Newsmill beskrivit vad s-regeringen gjorde under förra mandatperioden, när jag var folkhälsominister, för att höja pandemiberedskapen. Vi tog bl a fram en pandemiplan, vi köpte in antivirala läkemedel och vi skärpte lagstiftningen. Vi planerade också för en svensk/nordisk vaccinproduktion, planer som den borgerliga regeringen dessvärre skrinlade när den tillträdde 2006.

Nu får vi hoppas att Sverige får vaccin från Glaxosmithklein, det företag som regeringen tecknat avtal med. Jag tror och hoppas att det ska gå bra.

Men i alla händelser måste regeringen starkt överväga den passiva linje den intagit när det gäller avgifterna för vaccinering.

Jag måste säga att det aldrig föresvävade mig under de år vi arbetade med pandemiberedskapen att vi i Sverige skulle avgiftsbelägga vaccineringen och bråka med landstingen om notan i en situation då WHO upprepade gånger varnat för en pandemi.

Tvärtom. Många gånger sa vi till varandra att i en akut situation gäller det att få fram vaccinet så fort som möjligt, och få ut det till allmänheten. Vem som sedan skulle ta kostnaden, staten eller landstingen, det fick vi göra upp efteråt. Men aldrig tänkte vi oss att den enskilde skulle betala - då missar man ju en stor del av smittskyddseffekten, eftersom en del kommer att avstå. Och då bedrar snålheten visheten, eftersom samhällskostnaderna för en pandemi kan bli ohyggliga.

Men det är just det som hänt. Regeringen och landstingen bråkar om notan, och till följd av den ansträngda ekonomiska situationen i många landsting (som i sig beror på borgerlig skattesänkarpolitik) kan det bli en hög avgift för vaccinering.

I det läget måste en regering visa ledarskap, och tala om hur frågan ska lösas. Men idag läser jag att folkhälsominister Maria Larsson (KD) inte vill kommentera socialdemokraternas krav på gratis vaccin. Hon säger varken bu eller bä.

Det är svagt. Det duger inte. Och det är ingen bra upptakt inför en höst där ledarskap i pandemifrågan kan visa sig bli viktigare än någonsin tidigare.

(DN, DN, SvD)

8 kommentarer:

Ingvar sa...

H1N1 Vaccination a Eugenics Weapon for Mass Extermination


'Canadian doctor Ghislaine Lanctot, author of the Medical Mafia, has underscored the lawsuit recently filed by Austrian journalist Jane Burgermeister against the WHO, the UN, and several high ranking government and corporate officials. Bürgermeister has documented how an international corporate criminal syndicate plans to unleash a deadly flu virus and institute a forced vaccination program.


“I am emerging from a long silence on the subject of vaccination, because I feel that, this time, the stakes involved are huge. The consequences may spread much further than anticipated,” writes Lanctôt, who believes the A(H1N1) virus will be used in a pandemic concocted and orchestrated by the WHO, an international organization that serves military, political and industrial interests.'


http://www.prisonplanet.com/canadian-doctor-h1n1-vaccination-a-eugenics-weapon-for-mass-extermination.html

Tips från djupet av mitt hjärta: undvik vaccinationer.

/Hälsningar,

Jan-Åke Jönsson, Malmö.

Länk till boken "Medical Mafia":

http://www.davidickebooks.co.uk/index.php?act=viewProd&productId=22

Ingvar sa...

Swine Flu Vaccination Poses Serious Threat to Your Health

Global Research 13 June: It looks like governments around the world will either force these vaccinations on the public or launch a massive propaganda campaign to trick you into submitting to a jab. If they attempt to force these untested and essentially experimental vaccinations on you, cite the Nuremberg Code, which states: “The voluntary consent of the human subject is essential.” No experimental vaccine should be “conducted where there is an a prior reason to believe that death or disabling injury will occur, except, perhaps, in those experiments where the experimental physicians also serve as a subjects.'


http://euro-med.dk/?p=9152

Ingvar sa...

Children Who Get Flu Vaccine Have 3 Times Risk of Hospitalization For Flu


'The inactivated flu vaccine does not appear to be effective in preventing influenza-related hospitalizations in children, especially the ones with asthma. In fact, children who get the flu vaccine are more at risk for hospitalization than their peers who do not get the vaccine, according to new research that will be presented on May 19, at the 105th International Conference of the American Thoracic Society in San Diego.'


http://dprogram.net/2009/05/27/study-children-who-get-flu-vaccine-have-3-times-risk-of-hospitalization-for-flu/

Ingvar sa...

Homeless People Die After Bird Flu Vaccine Trial in Poland

'The medical staff, from the northern town of Grudziadz, are being investigated over medical trials on as many as 350 homeless and poor people last year, which prosecutors say involved an untried vaccine to the highly-contagious virus. Authorities claim that the alleged victims received £1-2 to be tested with what they thought was a conventional flu vaccine but, according to investigators, was actually an anti bird-flu drug. '

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/poland/2235676/Homeless-people-die-after-bird-flu-vaccine-trial-in-Poland.html

Ingvar sa...

Don't Take The Flu Vaccine!

http://www.youtube.com/watch?v=vqMK_yu8APg&eurl=http%3A%2F%2Fwww.davidicke.com%2Fcontent%2Fblogcategory%2F30%2F82%2F&feature=player_embedded

Ingvar sa...

Vaccinations - the biggest fraud in the medical history

VIDEOS:
"Mercury, Autism and the Global Vaccine Agenda"; Dr. David Ayoub:
http://video.google.com/videoplay?docid=6890106663412840646&q=david+ayoub&ei=D06OSNaQKom-igKmp5DUCA

"Vaccinations - The Hidden Truth" (första 60 min):
http://video..google.com/videoplay?docid=-4032071156806560888&q=vaccinaton+the+hidden+truth&ei=SFOOSOXnE4mgjQKXtJixAw'

"Vaccines: the benefits, the risks, the choices":
http://video.google.com/videoplay?docid=7018835240451107552&ei=IZKiSKLJDaTqigLm9ejGDw&q=vaccines+risks+benefits&hl=en

"Vaccine nation":
http://video.google.com/videoplay?docid=6531447125053615129&hl=en

"Are vaccines safe":
http://video.google.com/videoplay?docid=-6351515212287981735&ei=RpmiSPm-GYmgjQLAronSDw&q=MARY+TOCCO+VACCINES&hl=en

"Alex Jones - warning on the dangers of vaccines":
http://video.google.com/videoplay?docid=-6584111420371376452

BÖCKER:
"Raising a Vaccine Free Child":
http://www.bokus.com/b/9781418450175.html?pt=search_result

"What Your Doctor May Not Tell You About Children's Vaccinations":
http://www.bokus.com/b/9780446677073.html?pt=search_result

"A Shot In The Dark":
http://www.bokus.com/b/9780895294630.html?pt=search_result

"Vaccine safety manual":
http://www.bokus.com/b/9781881217350.html?pt=search_result

"The Truth About Vaccines: How we are used as guinea pigs without knowing it":
http://www.amazon.com/Truth-about-Vaccines-Without-Knowing/dp/1903933927/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=books&qid=1217964518&sr=1-1

"Vaccination Bible":
http://www.amazon.com/Vaccination-Bible-Lynne-McTaggart/dp/0953473406/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=books&qid=1217964717&sr=1-1

"Vaccination, Social Violence and Criminality":
http://www.amazon.com/Vaccination-Social-Violence-Criminality-American/dp/1556431031/ref=sr_1_2?ie=UTF8&s=books&qid=1217964813&sr=1-2

Kraxpelax sa...

Jess, vaccinet kan mycket väl i sig vara ett allvarligt hot mot folkhälsan. Att sv ininfluensan skulle vara påhittad i genocidsyfte ser förstås ut som rent stolleri, men det var roligt att läsa Ingvars inlägg.

Svininfluensan skall i högsta grad tas på allvar. Det är de unga och starka som drabbas värst! Vad man skall göra är naturligtvis att övergå till hemundervisning i största möjliga utsträckning, samt ge all skolungdom munskydd, som i förening med klara hygieninstruktioner åtminstone ger partiellt skydd. Med säkerhet kommer ingenting av dessa självklara åtgärder att genomföras, eftersom våra myndigheter är handlingsförlamade i sin rutinmässighet och allmänheten, vad än värre är, infekteras av allsköns tvärsäkra pappskallar som håller på och mobbar insiktsfulla människor och gapar och skriker om "hysteri" bara för att göra sig själva märkvärdiga; just denna pöbelmentalitet är säkerligen det största enskilda hotet mot folkhälsan just nu. Vi skall komma ihåg att en influensapandemi som startar SOMMARTID i sig är en alarmsignal, eftersom detsamma var fallet med den dödliga Spanska Sjukan, som även den inledningsvis var jämförelsevis "mild" men som visade sitt rätta ansikte under vinterhalvåret. Det farliga viruset muterar och uppträder i olika stammar i olika regioner, varför "experternas" försäkran om att dödligheten "bara" är 0,4% lugnt kan avfärdas som helt meningslös. Vad vaccinet bekräftar kan den monopoliserade produktionens knapphet mycket väl leda till force majeur som river upp legaliteten när producentländerna av inhemsk opinion, när dödstalen stiger, ser sig tvungna att bryta de "betyggande" avtal regeringen har träffat; hur det blir därmed får vi se. Det är på intet sätt uteslutet att den obotliga folkliga Dumhet, som endast måttligt öveträffas av de styrande, inom omedelbart förestående framtid får sig en pedagodisk duvning på det ENDA sätt som går hem i det allmänna hojtandet, utdelat av en inom omedelbart förestående framtid härjande Lieman. Hur det blir därvidlag, kommer vi ofrånkomligen att få se. De som lever, som man brukar säga. Att våra redan i nuläget överansträngda sjukhus med sin egna grasserande infektioner kommer att motsvara lägets krav kan vi hursomhelst utesluta, i synnerhet som regeringen av för mig fullständigt obegripliga skäl vägrar ge ekonomiskt tillskott av uppenbar engångskaraktär.

- Peter Ingestad, Solna

Morgan Johansson sa...

Jösses Ingvar, vilken konspiration. Säg till när du hittar Elvis.

Självklart är vaccin aldrig ofarligt. Men man får göra en bedömning från fall till fall vem som kan tänkas vara överkänslig. Det är hur som helst värre att inte göra något.

Och Peter, jag kan försäkra dig att myndigheterna gör sitt yttersta för att förebygga pandemin och begränsa spridningen. Jag har redogjort för vad vi gjorde under förra mandatperioden, och jag är övetygad om att Socialstyrelsen och Smittskyddsinstitutet gör vad de kan i nuvarande läge. Det jag ifrågasatt är framför allt två beslut som den nya regeringen fattat: för det första att avbryta projekteringen av svensk/nordisk vaccinproduktion, och för det andra att inte föreskriva om gratis vaccination för alla.