tisdag 4 december 2007

Ojämlikheten slår nya rekord

Är för tillfället i Stockholm, och har därmed fått bryta min barnledighet i två dagar. Anledningen är möte med grundlagsutredningen, som nu går in i sin slutfas. Till årsskiftet ska alla promemorier om olika frågeställningar - det blir nästan 100 PM! - vara färdigskrivna, och under våren ska partierna börja ta position. Ikväll blir det nog en intressant diskussion om EU-stadgans förhållande till Regeringsformen i framtiden.

Från s-sidan sitter, förutom jag själv, Lena Hjelm-Wallén, Marita Ulvskog och Göran Magnusson. Utredningen leds av Per Unckel. Från moderaterna sitter bl a Henrik von Sydow, som tydligen nu också ska börja jobba för högertankesmedjan Timbro (SvD).

Ja, var ska sleven vara om inte i grytan? Är det överraskande att ett av de första förslag han har att komma med i sin nya roll är att lägga ner i praktiken alla oppositionens tidningar, genom slopat presstöd?

Och som förslag nummer 2 kommer han med slopad TV-licens, vilket ju är en lustifikation med tanke på avslöjandena om toppmoderaters laglydighet i det avseendet. Men det är klart, om man avskaffar TV-licensen, så minskar ju risken att fler moderater ska åka fast för just det i framtiden. Med tiden kanske von Sydow också kommer att föreslå avkriminalisering av köp av svarta tjänster, så behöver ju inte sådana som Nicola Clase och paret Cederschiöld oroa sig mer heller.

Idag kan vi också läsa om de växande ekonomiska klyftorna i Sverige (DN). Den rikaste procenten äger mellan 30 och 40 procent av alla tillgångar i Sverige, enligt nya siffror. Det görs en jämförelse med USA, men den får man nog ta med en nypa salt, eftersom de amerikanska siffrorna inte är korrigerade på samma sätt som de svenska. Den amerikanska ojämlikheten är förmodligen fortfarande större än den svenska.

Men hur länge till? Den nya beräkningen gäller 2005. Sedan dess har den nya regeringen inlett en gigantisk kapitalomfördelning till de rikas förmån, med bl a slopad förmögenhetsskatt och nedsatt fastighetsskatt för de hushåll som har dyrast fastigheter. Och med den nya "avskaffade" fastighetsskatten som kommer, blir det ännu mer pengar till de allra rikaste hushållen. Allt medan den offentliga sektorn sätts på sparlåga. Är det konstigt att opinionen svängt?

Samtidigt kan socialdemokratin inte friskriva sig. Ojämlikheten har ökat sedan 1970-talet, mest under borgerliga, men också under socialdemokratiska regeringar. Det är dags att också vi inser det, och vågar utforma en politik som kan pressa tillbaka klyftorna efter 2010. Då måste vi vara beredda att höja skatterna, och göra dem mer progressiva.

Det finns de som invänder att en sådan s-politik skulle stöta bort medelklassen. Det tror jag inte alls. Medelklassen har stött oss i decennier, inte beroende på vår skattepolitik, utan beroende på våra sociala reformer: pensionssystem, studiemedel, barnomsorg, föräldraförsäkring, sänkt arbetstid o s v. Medelklassen är beredd att betala något högre skatter, om de också får bättre vård, omsorg och trygghet, och de stöts av de dramatiska klassklyftor som nu öppnar sig i Sverige.

Sedan finns det dem som tror att en mer omfördelande skatte- och välfärdspolitik skulle undergräva vår konkurrenskraft. Men det är tvärtom, vilket bl a World Economic Forum och FN-organet UNDP har visat. De länder där välståndet är jämlikt fördelat, och således karaktäriseras av höga skatter, är samtidigt de länder som har bäst konkurrenskraft. Det kommer sig av att dessa länder generellt sett också har bra infrastruktur, utbildningsnivå och forskningsverksamhet.

Men allt det kan ni läsa mer om i den bok som jag och Christer Persson nu skriver på, och som kommer ut nästa höst!

5 kommentarer:

Anonym sa...

" ... Är det överraskande att ett av de första förslag han har att komma med i sin nya roll är att lägga ner i praktiken alla oppositionens tidningar, genom slopat presstöd?"

Menar du att alla tidningar som får presstöd tillhör vänsterblocket? Det vore då synnerligen märkligt...

Morgan Johansson sa...

Du gör ett syftningsfel. Så gott som alla socialdemokratiska dagstidningar får presstöd, eftersom de oftast är andratidningar på sina orter. Det var det jag skrev.

Av det följer inte att alla tidningar som får presstöd tillhör vänsterblocket. Utöver s-tidningarna så är det ju en lång rad andra tidningar som stöd. De som får mest stöd är moderata Svenska Dagbladet och centerpartistiska Skånska Dagbladet.

Effekterna av slopat presstöd innebär alltså inte bara att oppositionens tidningar drabbas. Idag är det redan tidningsmonopol på en rad orter i Sverige, t ex i Göteborg med GP. Med slopat presstöd blir det tidningsmonopol för Bonnierpressen också i Malmö och Stockholm, när Sydsvenska Dagbladet och DN blir ensamma på marknaden.

Anonym sa...

".. det följer inte att alla tidningar som får presstöd tillhör vänsterblocket. [...] De som får mest stöd är moderata Svenska Dagbladet och centerpartistiska Skånska Dagbladet."

Ja, det var precis det jag ville påpeka. Men du antyder i inlägget att förslaget om slopat presstöd syftar till att lägga ner oppositionens tidningar. Eftersom du nu (helt riktigt) har konstaterat att förslaget även skulle nita en hel hög moderat-tidningar så faller väl den misstanken.

Anonym sa...

Förresten ---

"Med slopat presstöd blir det tidningsmonopol för Bonnierpressen också i Malmö och Stockholm, när Sydsvenska Dagbladet och DN blir ensamma på marknaden."

Slopat presstöd kan väl tvärtom bekrivas som att övriga tidningar introduceras på marknaden, så att Sydsvenskan och DN inte längre är så ensamma. ;)

Morgan Johansson sa...

Nä, Roland. Ett par borgerliga tidningar kommer att stryka med om presstödet avvecklas. Men de allra flesta kommer att gynnas kraftigt, eftersom de blir monopoltidningar på sina orter, och över en natt kan ta över den forna konkurrentens läsare. Att SkD och möjligen SvD får lägga ner är ett lågt pris för Henrik von Sydow och co, eftersom oppositionstidningarna samtidigt försvinner.

Hur avvecklat presstöd skulle kunna introducera nya tidningar, förstår jag inte. Det är i praktiken omöjligt att etablera sig på tidningsmarknaden, eftersom man konkurrerar på två marknader - både reklammarknaden och läsarmarknaden. Det ger den största aktören ett mycket stort övertag - och är man dessutom monopolist blir det ännu större.