tisdag 21 augusti 2007

Offren för övergreppen måste få upprättelse

Så är man på väg att komma igång igen så smått, såhär efter semestern. Var igår tillsammans med Christer Sturmark i Långaryd i Småland, för den presskonferens jag skrivit om tidigare, om Plymouthbrödrernas skola. Vi fick en bra bevakning, med både SVT, Sydsvenskan, Hallandsposten, TV4 och lokalradion.

Plymouthbröderna är ju en kristen sekt, förmodligen den mest extrema sekten i Sverige just nu, som i åratal krävt en egen friskola. Skolverket har sagt nej, men det överklagades, och i somras gav länsrätten Plymouthbröderna rätt att starta skola. Därmed kommer barnen att helt isoleras från andra jämnåriga och från övriga världen. Från och med nu kommer de inte att få träffa andra, utanför sekten. Plymouthbröderna tillämpar nämligen total isolering. De umgås inte med någon utanför, de får inte ens ta en kopp kaffe med någon som inte tillhör sekten.

Detta visar att friskolelagstiftningen helt spårat ur, och igår startade vi Humanisternas kampanj för en ny friskolelagstiftning, där religiösa samfund inte ska få driva skola med skattepengar. Skriv på vårt upprop, på Humanisternas hemsida, se länk här intill.

Idag har medierna, bl a SvD och Ekot, annars rapporterat om Göran Johanssons utredning om övergrepp i den sociala barn- och ungdomsvården i förgången tid. Detta ämne är jag väl förtrogen med. Det var nämligen jag som drog igång den utredningen, bl a efter att ha sett en dokumentär i TV, och efter att ha talat med några tidigare barnhemsbarn som berättade om sina upplevelser. Jag hade också tagit del av utredningarna i Norge, där man gått till botten med liknande uppgifter.

Jag beslutade därför att inleda samma process i Sverige. Göran Johansson fick under hösten 2005 i uppdrag att göra en förstudie av omfattningen av arbetet, och efter en avrapportering på våren 2006, fick han ett vidare uppdrag att intervjua ett antal människor som varit utsatta för övergrepp. Dagens rapport är ett delresultat av det.

Man kan inte lära av historien, om den sopas under mattan. Därför var det självklart för mig att starta denna utredning. Under våren 2006 fick jag kontakt med allt fler som berättade om vad de varit med om. Jag fick hundratals brev, och talade också med ett antal i telefon och personligen. Ett av breven kom från Bengt Sändh, som tipsade mig om den bok han skrivit om sin och sin bror Kents barndom. Kent var en av dem som berättade i TV-dokumentären om sina upplevelser på 1940-talet. Nu är han tyvärr död.

Göran Johanssons arbete har två syften. Dels att beskriva en del av den svenska historien som vi inta kan vara stolta över, men som vi kan lära av. Dels att ge människor upprättelse. Många av dessa f d barnhemsbarn och fosterfamiljsbarn har känt sig undanskuffade och som andra klassens medborgare under hela sitt liv. De har rätt att komma till tals. Och det samhälle som skulle ha bevakat deras rättigheter, ska stå där med skammen.

Jag hoppas att Maria Larsson, som nu ansvarar i regeringen för dessa frågor, tar hand om denna process på ett ansvarstagande sätt. Jag tycker att hon ska göra två saker:

För det första deklarera att de som varit utsatta för övergrepp medan de var i fosterfamiljs- eller institutionsvård, också i Sverige ska kunna få ekonomisk kompensation, som en form av upprättelse. Självklart måste man kunna dokumentera och gärna också kunna styrka på något sätt att de lämnade uppgifterna är korrekta, men man kan ju inte ställa samma krav på bevisning som i en skadeståndsprocess. Det bör emellertid vara möjligt för en särskild nämnd att pröva varje enskilt fall, och bevilja ekonomisk kompensation.

Så har man gjort i Norge, och det borde fungera här också. Men då får hon se till att det i höstbudgeten sätts av statliga medel för en sådan kompensation.

För det andra måste hon fullfölja den upprustning av den sociala barn- och ungdomsvården som inleddes under förra mandatperioden. Det ligger en färdig handlingsplan på hennes bord, som togs fram av en parlamentarisk utredning som jag tillsatte.

Genomförandet av en sådan handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården beräknades kosta 27 miljoner kronro i årligen höjda anslag, och 449 miljoner kronor i en femårig engångsinsats. Handlingplanen syftar bl a till att förebygga så att de övergrepp som skett i förgången tid inte upprepas, och Maria Larsson lovade före valet dyrt och heligt att göra sådana satsningar. Men hittills har vi inte sett något av det. Det är hög tid att det sker nu.

6 kommentarer:

Anonym sa...

Hej Morgan som sekreterare i Samhällets Styvbarn blir jag så glad över din blogg. Men också att Göran Johansson reagerat och sagt att det är värren än man någonsin trott.
Kanske kan vi nu få igång ett arbete där fler vågar träda fram. Inom föreningen skall vi arbeta vidare med att synliggöra och visa att vi finns och att vi inte behöver skämmas eller känna skuld.Jag hoppas att Maria Larsson tar dina ord på allvar och gör något av de du säger.
Mvh Anne Skåner sekreterare i Styvbarnen.

Ruby Harrold-Claesson sa...

Fosterbarnens rättslöshet
Som ordf. i Nordiska kommittén för mänskliga rättigheter NKMR.org, blir jag slagen med häpnad att Morgan Johansson, en fd minister i en socialdemokratisk regering, talar så förmanande till Maria Larsson, socialminister i den nya regeringen som ju sedan mindre än ett år är vid makten, att hon ska göra något för de fd fosterbarnen. Den 31/1 hade Göteborgs-Posten en artikel med titel "Morgan Johansson: Regeringen sviker barnen". Men vilka är det som har svikit barnen? Ditt parti har varit vid makten under en nästan obruten 65 år lång regeringstid. Det är ditt parti med sina samarbetspartners i riksdagen som har skapat gummiparagraferna i socialtjänstlagen och LVU. Vad gjorde du och tidigare socialministrar för fosterbarnen? Ingenting. Inte ens i alla de mål där Sverige blev fällt i Europadomstolen pga LVU.

När du beslutade om att tillsätta granskningskommittén skrev jag som ordf. i NKMR till dig med begäran om att utredningen skulle utvidgas till att omfatta nutid eftersom barn far lika illa i sina fosterhem idag. Du utvidgade inte kommitténs mandat. Din fd ministerkollega Jens Orrback lanserade "En ny handlingsplan för de mänskliga rättigheterna". NKMR inbjöds att delta i arbetet. Vårt remissyttrande där vi begärde att också LVU skulle tas in i handlingsplanen lyser med sin frånvaro i dokumentet. NKMR var de enda som tog upp LVU, förklarade en tjänsteman.

Att fosterbarn behandlas ibland sämre än djur är ingen nyhet. Tidigare utauktionerades fosterbarnen till lägst bjudande. Idag utgör fosterbarnen en stor lukrativ industri som omsätter miljarder. Samhällsvård påtvingas åtskilliga tiotusentals barn i Sverige med påstående att det är för "barnens bästa" men fosterbarnen och deras föräldrar utsätts för grov psykisk och administrativ misshandel och grova rättskränkningar i de sociala myndigheternas och förvaltningsdomstolarnas kanslier och i fosterhemmen.

Fosterbarnen utgjorde - och utgör än idag - gratis arbetskraft i sina fosterhem. För två år sedan blev en 15 år gammal fosterflicka skadad i en vedklyvsolycka i Laholm. Hon förlorade fyra fingrar på vänster hand. Socialtjänsten försökte avfärda det hela som en olycka men barnets vårdnadshavare polisanmälde saken och fosterföräldrarna står under åtal. En JO-anmälan som NKMR har gjort mot socialtjänstens personal har avfärdats med hänvisning till ett länsstyrelse beslut som uppmanar dem att se över rutinerna.
Fosterbarnen utgjorde - och utgör än idag - gratis redskap för aggressioner i sina fosterhem. Fosterbarnen utgjorde - och utgör än idag - gratis tillgång till sexuella tjänster i sina fosterhem. Trots JO-, länsstyrelse- och polisanmälningar och även fällande domar mot Sverige i Europadomstolen väcks inga åtal och ingen disciplinär åtgärd vidtas mot någon felande socialtjänsteman, socialnämnd eller domare i någon förvaltningsdomstol. Ingen behöver ta ansvar för sina felgärningar. Tjänstemannaansvaret avskaffades ju av Olof Palme, men återinfördes i starkt urvattnad form av Torbjörn Fälldin.

Vi jurister som kräver rätt till respekt för fosterbarnens och deras föräldrars och familjers mänskliga rättigheter blir utsatta för allsköns trakasserier och rättsövergrepp. Bl. a får vi våra kostnadsräkningar starkt nedsatta, medan barnens ombud, som ju fungerar som socialtjänstens förlängda arm, får varenda krona som yrkas. I ett fall har barnens ombud gjort en felräkning och gett sig själv fem timmars extra ersättning. Domstolen brydde sig inte ens om att kontrollräkna ombudets kostnadsräkning. Läs gärna "Barnmålen blir skenrättegångar", jur. kand., med. lic Siv Westerbergs replik på Hans Corells DN-artikel pga att hon hade vunnit Olsson mot Sverige i Europadomstolen 1988.

I våras tog jag initiativ till en skrivelse till JK med begäran om en utredning av den bristande rättssäkerheten i LVU-mål och att "Barn tvångsomhändertas utan saklig grund". Skrivelsen är undertecknad av 23 advokater och jurister, inkl. en fd åklagare och ett hyresråd, tillika fd kammarrättsråd.

Jag ser fram emot JK:s utredning och att Maria Larsson ska göra något radikalt åt det grundläggande systemfelet som tvångsomhändertagande och fosterhemsplacering av barn har utgjort under flera decennier och utgör alltjämnt.

Ruby Harrold-Claesson
Jur. kand
Ordf. i NKMR

Morgan Johansson sa...

Anne, roligt att du sett texten. Jag är säker på att föreningen kan göra ett bra jobb när det gäller att stödja dem som nu vill träda fram. Jag vet ju att ni också var tveksamma till om Göran Johansson var rätt man för denna utredning, men jag hoppas att ni har ett bra samarbete nu.
Ruby, jag tycker att det är tråkigt om du gör partipolitik av det här. NKMR står ju borgerligheten nära. Både LVU och SoL har emellertid haft ett brett parlamentariskt stöd, senast visat i samband med den parlamentariska utredning jag tillsatte för att se över den sociala barn- och ungdomsvården - och som vi nu väntar på att få se förverkligad. Att barn ibland måste omhändertas tror jag att det är få som ifrågasätter, men sedan måste samhällets insatser utgå ifrån barnets behov och hålla högsta kvalitet. Det är det den handlingsplan som den nuvarande regeringen har på sitt skrivbord syftar till.
Artikeln i GP handlar emellertid om att Maria Larsson faktiskt drog ner på den statliga tillsynen av den sociala barn- och ungdomsvården fr o m i år, något jag kritiserade skarpt.

Duvan sa...

Hej. Föreslår att du också pingar portalen www.s-bloggar.se. Ha en bra dag!

Unknown sa...

Samhällets styvbarn och Stulen barndom står båda NKMR nära, och alla står för samma åsikter, Morgan.

Socialen´s Barn sa...

Ja man ser ju i denna bloggen att Morgan kan inte mycket om dagens omhändertagna barn. Stackars alla dom 80% som är felaktigt omhändertagna när sedan missbrukare och pedofiler får ha sina barn hemma för där gör Socialtjänsten inget