torsdag 19 juli 2007

Regeringens alternativ: protestera mot EG-domstolen, eller sänka vinskatten

Idag skriver tidningarna (b l a DN) om EG-domstolens generaladvokats utlåtande igår, som underkände Sveriges skillnad i beskattning mellan öl och vin. En högre beskattning av vin innebär att konkurrensen snedvrids mellan öl och vin, menar generaladvokaten. Därmed favoriseras öl, som produceras i Sverige, på bekostnad av vin, som Sverige i praktiken inte producerar.

Generaladvokaten har därmed helt bortsett från folkhälsoaspekterna. Alkoholhalten i vin är tre-fyra gånger högre än i öl. Om man vill hålla tillbaka det totala alkoholintaget, är det naturligt att beskatta vin något hårdare än öl.

Vi får se vad domstolen säger, men mot bakgrund av att den nyligen lämnade folkhälsoaspekterna helt utan avseende när det gällde internethandel av alkohol, så finns det nog inte mycket att hoppas på.

Detta blir ännu ett exempel på hur EU-systemet går de stora ländernas producentintressen till mötes. Ska EU tala om konkurrensneutralitet på alkoholbeskattningsområdet? Som inte ens har något minimibeskattningskrav på vin, vilket man har på öl! Egentligen är det Sverige som ska stämma EU för bristande konkurrensneutralitet!

Jag är som bekant ytterst kritisk till EG-domstolens sätt att använda sina maktbefogenheter, och jag kan till min glädje se att den kritiken delas också av jurister och politiker i premiärministerkretsen. Sitter nu t ex och läser en mycket intressant rättsvetenskaplig artikel av Olle Abrahamsson, rättschef i justitiedepartementet, i tidskriften ERT förra året. Där kritiserar han, med utgångspunkt från ett flertal exempel, hur EG-domstolen allt mer lägger sig i områden som tidigare varit strikt nationella. Därmed rubbas maktdelningen mellan EU:s institutioner, och mellan unionen och medlemstaterna, menar han.

Abrahamsson citerar Österrikes förre kansler Wolfgang Schüssel, som har sagt att "vi har sett hur EG-domstolen systematiskt under en följd av år utvidgat sina maktbefogenheter, även in i områden där gemenskapslagarna inte är tillämpliga."Och Danmarks statsminister Anders Fogh Rasmussen ska ha sagt att "vi måste försäkra oss om att det europeiska samarbetet byggs på demokratiska beslut, istället för på domar från EG-domstolen".

Jag håller fullständigt med, och tog ju upp just denna kritik mot EG-domstolen i ett anförande i Riksdagen för någon månad sedan.

Hade vi haft en regering som vågat någonting, så hade man tagit en principiell konflikt om EG-domstolens befogenheter. Det finns nu ett utrymme för det, när det nya fördraget ska diskuteras och slutligen utformas.

Dessvärre kan man nog inte hoppas på det heller. Vi har ju en ytterst konflikträdd regering.

Återstår då att sänka vinskatten, eller höja ölskatten. I det valet är det självklart vad som är förnuftigt. En sänkning av vinskatten leder till ökad konsumtion, men framför allt för den vuxna befolkningen. Höjd ölskatt leder emellertid till ytterligare ökad smuggling av öl och illegal vidareförsäljning. Då hamnar det lätt i ungdomskretsar. Alltså bör vinskatten i så fall sänkas.

Men då får vi en politisk kris i regeringen. Kd:s Maria Larsson har ju inte bara lovat att Sverige ensidigt ska sänkta införselkvoterna (om det nu ens var någon som trodde på det före valet), utan också att inte sänka alkoholskatterna. Nu får vi se vem som är starkast: Anders Borg eller Maria Larsson. Även om Borg är en svag finansminister, så är Larsson ännu svagare, så ni som slår vad: sätt en slant på Borg. Det blir nog sänkt vinskatt.

tisdag 17 juli 2007

Maria Larsson nonchalerar hiv-spridningen i Stockholm

Är nu tillbaka i Lund, efter några veckors tågresande i Europa. Efter Europarådets session i Strasbourg veckan efter midsommar, åkte vi i familjen på tågluff i Frankrike och Spanien i två veckor. Kul att få göra det igen, men det blir onekligen ett annat slags tågluffande än i tonåren, när man har en fyraåring och en tvååring att hålla reda på.

Det blir en, eh - aktiv semester...

I går fortsatte Ekot att rapportera om den snabba spridningen av hiv bland narkomaner i Stockholm. Också DN och SvD skriver om det idag, och jag ska vara med i en diskussion i radions Studio Ett i eftermiddag. Min efterträdare som folkhälsominister, Maria Larsson (kd), skulle varit med, men hon hälsade att hon har semester.

Men HIV-smittan tar inte semester, Maria Larsson. Det är dags att lyfta sig ur hängmattan nu.

Under hösten 2006 och våren 2007 har smittan av allt att döma spridits mycket snabbt bland stockholms narkomaner. Det var precis en sådan utveckling jag och många andra varnade för när vi lade fram lade fram förslaget om lagreglering av sprututbyte för några år sedan. I över 20 år hade politikerna duckat i frågan, och skickat den till Socialstyrelsen på inte mindre än 3 utvärderingar. Det var befriande att äntligen få ett klart politiskt avslut i en infekterad fråga: sprututbyte blev tillåtet, men på vissa villkor - bl a att det fanns tillgång till god missbrukarvård.

I Skåne, där man bedrivit sprututbyte i över 20 år, har man haft noll i kolumnen över smittade narkomaner i åratal. Så gott som alla narkomaner som smittats under dessa år har blivit smittade - i Stockholm.

Ändå verkar de styrande i staden inte vilja förstå. De tycks tro att det är tillgången på sprutor som gör en till narkoman. Jovisst. Och det är tillgången på glas som gör en till alkoholist...