fredag 17 juli 2009

Gratis vaccin självklart

Nu verkar svininfluensan sprida sig snabbare än vad man tidigare trott, och världen tycks stå inför en svår prövning. Den pandemiberedskap som världens länder byggt upp på senare år - särskilt efter sars-utbrottet 2003 och fågelinfluensan 2005 - kommer att testas på allvar i höst. Låt oss hoppas att beredskapsplanerna fungerar, och att influensan visar sig vara hanterbar.

Jag har tidigare i år i en artikel på Newsmill beskrivit vad s-regeringen gjorde under förra mandatperioden, när jag var folkhälsominister, för att höja pandemiberedskapen. Vi tog bl a fram en pandemiplan, vi köpte in antivirala läkemedel och vi skärpte lagstiftningen. Vi planerade också för en svensk/nordisk vaccinproduktion, planer som den borgerliga regeringen dessvärre skrinlade när den tillträdde 2006.

Nu får vi hoppas att Sverige får vaccin från Glaxosmithklein, det företag som regeringen tecknat avtal med. Jag tror och hoppas att det ska gå bra.

Men i alla händelser måste regeringen starkt överväga den passiva linje den intagit när det gäller avgifterna för vaccinering.

Jag måste säga att det aldrig föresvävade mig under de år vi arbetade med pandemiberedskapen att vi i Sverige skulle avgiftsbelägga vaccineringen och bråka med landstingen om notan i en situation då WHO upprepade gånger varnat för en pandemi.

Tvärtom. Många gånger sa vi till varandra att i en akut situation gäller det att få fram vaccinet så fort som möjligt, och få ut det till allmänheten. Vem som sedan skulle ta kostnaden, staten eller landstingen, det fick vi göra upp efteråt. Men aldrig tänkte vi oss att den enskilde skulle betala - då missar man ju en stor del av smittskyddseffekten, eftersom en del kommer att avstå. Och då bedrar snålheten visheten, eftersom samhällskostnaderna för en pandemi kan bli ohyggliga.

Men det är just det som hänt. Regeringen och landstingen bråkar om notan, och till följd av den ansträngda ekonomiska situationen i många landsting (som i sig beror på borgerlig skattesänkarpolitik) kan det bli en hög avgift för vaccinering.

I det läget måste en regering visa ledarskap, och tala om hur frågan ska lösas. Men idag läser jag att folkhälsominister Maria Larsson (KD) inte vill kommentera socialdemokraternas krav på gratis vaccin. Hon säger varken bu eller bä.

Det är svagt. Det duger inte. Och det är ingen bra upptakt inför en höst där ledarskap i pandemifrågan kan visa sig bli viktigare än någonsin tidigare.

(DN, DN, SvD)

Ilsken Dinkelspiel i Falsterbo

Jag har egentligen semester, och hinner inte skriva så mycket. Men jag kan inte undanhålla läsarna denna festliga artikel i SDS. Om någon såhär i EU-ordförandeskapstider undrar vart förra Europaminster Ulf Dinkelspiel (m) tog vägen, så återfinns han tydligen numera sommartid vid Falsterbo badbrygga, som ilsken nakenbadare jagandes bort förskrämda påklädda badare...

Det är också ett karriärsteg.

(DN, SvD)