tisdag 1 september 2009

Nä, Reinfeldt, någon Erlander blir du aldrig

Man borde kanske inte bli överraskad när Fredrik Reinfeldt plötsligt åberopar Tage Erlander som förebild. Moderater gillar socialdemokratiska ledare - när de är döda.

Så var det med Gösta Bohman, som på 1970-talet hyllade Per Albin Hansson och satte minnet av honom emot Olof Palme. Palme blev inte svaret skyldig: i en klassisk replikväxling läste Palme högt ur Per Albins folkhemstal, och visade att Bohman inte hade en aning om vad han pratat om.

Nu försöker Reinfeldt frammana bilden av sig själv som en ny Tage Erlander, landsfadern.

Det går inte alls. Det blir liksom löjligt när den som själv varit statsminister i 3 år försöker sola sig i glansen från den som var det i 23 år...

Fredrik Reinfeldt kommer aldrig att bli någon Erlander. Det beror delvis på att de står för helt olika politik. Erlander byggde den socialdemokratiska politiken på en linje där människor skulle hålla samman. Den enkla klasskampsretoriken, som var nog så vanlig inom socialdemokratin på 1930-talet, gav vika för bilden av välfärdsstaten, där klassklyftorna förvisso skulle minska, men genom successivt utbyggda välfärdsreformer, för alla.

Fredrik Reinfeldt gör tvärtom. Han bygger sin politik på splittring: arbetslösa ställs mot arbetande, löntagare mot pensionärer, stad mot land.

Det beror också på att de leder partier med olika styrka. Erlander ledde ett parti i med stöd av en bra bit över 40 procent av befolkningen, och blev därigenom statsbärande. Reinfeldts parti kan på sin höjd komma upp runt 25 procent, kanske 30. Men det är långt upp till en position som statsbärande. I så fall måste man svälja ett par små borgerliga partier på vägen.

Men den viktigaste orsaken till att Reinfeldt aldrig blir någon Erlander är kanske inte olika politik och olika partier. Den kanske viktigaste orsaken till att Reinfeldt inte spelar i Erlanders liga, förstår den som följt Erlanders resonemang år efter år i de dagböcker som nu ges ut, 50 år efteråt.

Tage Erlander var inte en person som någonsin skulle kalla sig själv landsfader. Och han skulle aldrig kunna hålla ett sådant tal som Reinfeldt höll på moderatstämman.

Han förstod nämligen att högmod går före fall.

DN, SvD

1 kommentar:

MC sa...

Jag ser fram emot att läsa er rapport i morgon, hoppas att den publiceras för oss vanliga dödliga oxo. Sedan hade jag gärna sett dig i vårdarbetsgruppen också, för att bevaka missbrukarvårdfrågorna även om jag nog litar på YJ och VP oxo även om de inte har samma kunskap som du.

Jag hoppas att du påtalar behovet för dem av att gå igenom den nedmontering som skett inom den specifika grenen, även om tyvärr oxo flera S-styrda kommuner genomför felaktiga satsningar på otillräckliga hemmaplans- och öppenvårdslösningar. Få verkar greppa missbrukets komplexitet och den resocialisering som krävs, något som inte vårdas i öppenvård... Jaja. :)