onsdag 10 september 2014

Anförande på Islamic Center i Lund, 9 september 2014


Kära vänner,

Först ett varmt tack till Islamic Center för att jag fått komma hit. Jag heter Morgan Johansson och är riksdagsledamot för socialdemokraterna från Lund, och jag har alltid uppskattat att få komma och besöka er och er församling. Första gången var för snart 15 år sedan, då ni hade en mycket mindre moské, på Parentesen. Jag blir väldigt glad varje gång jag kommer hit, och ser hur mycket bättre förutsättningarna är för er nu.

Islamic Center har en mycket viktig uppgift i det svenska samhället, och jag vet att ni tar den på stort allvar. Ni medverkar till att öka förståelsen mellan olika delar av det svenska samhället, till att sprida kunskap och minska fördomar. Och det behövs, för det finns som ni vet alltid de som gärna vill ställa människor mot varandra, sprida misstro och spela på fördomar.

Men ni har en väldigt bra utgångspunkt, som jag inte minst fick se häromveckan, när jag var med om att inviga den islamiska kulturveckan i Stadshallen. Då fick jag en tröja av er, med budskapet ”Jag är svensk, jag är muslim”. Och det är ett viktigt budskap. Ni är en del av Sverige, och vi är glada för att ni är här.

Sverige är ju ett land som förändrats mycket under de senaste 30-40 åren. Jag är mycket stolt över att Sverige under många år kunnat ge en fristad för tiotusentals människor som flytt från förtryck, förföljelse och krig. På 1970-talet kom många människor från latinamerika, inte minst på flykt från militärdiktaturen i t ex Chile.

På 1980-talet kom många från det fruktansvärda kriget mellan Iran och Irak, som krävde så många människoliv. Då kom också många kurder från Turkiet.

På 1990-talet flydde många människor till Sverige från kriget på Balkan, i det forna Jugoslavien. Och många kom från Afrika, t ex från det kollapsade Somalia. Under hela perioden har vi också tagit emot många palestinier. Nu ser vi en ny stor flyktingström, från kriget i Syrien och Irak. 

Så jag är som svensk stolt över att Sverige kunnat göra detta. Det har varit en självklar humanitär insats, men inte bara det. Det har varit vår grundläggande övertygelse, nämligen att alla människor har samma värde, och att alla människor har rätt till ett bra liv. Och har vi möjlighet att hjälpa, så ska vi göra det.

Men det baseras också på vår fasta övertygelse om att människor med olika bakgrund kan leva tillsammans. Och det är faktiskt så, precis som ni säger med ert budskap ”jag är svensk, jag är muslim”, att det är ju alla vi som nu bor i det här kalla landet i norr, det är vi tillsammans som utgör Sverige. Ni hör hemma i Sverige precis med samma rätt som jag gör det. Vi har alla precis samma rättigheter och skyldigheter.

Det är som vår f d statsminister och socialdemokratiska partiordförande Olof Palme en gång uttryckte det: ”Det finns inte vi och dom. Det finns bara vi.”

Så låt oss bygga på det goda som finns i alla människor – vår inneboende känsla av samhörighet, vår vilja till solidaritet och medmänsklighet. Vi kan leva tillsammans – kristna, muslimer, judar, människor utan trosuppfattning, ja oavsett vilken livsåskådning man har.

Vi kan leva tillsammans i Sverige, och det sänder ju samtidigt också ett budskap till det Mellanöstern där så mycket blodsutgjutelse just nu pågår. Vi kan och vi måste leva tillsammans. Fred, förhandlingar och försoning är vägen framåt, inte krig och hat.

Så jag är stolt över detta Sverige, som är vårt tillsammans, men jag är också stolt över att vara socialdemokrat. Tiden går ju för oss alla. Det är snart 30 år sedan jag engagerade mig politiskt. Då gick jag med i SSU och det socialdemokratiska partiet, och en av de första aktiviteterna jag deltog i, var en insamling av pengar till ANC i Sydafrika.

Kampen mot apartheidregimen var en av de stora internationella frågorna då, i mitten av 1980-talet, och vår statsminister och partiordförande Olof Palme var en av de ledande personerna i världen mot denna rasistiska regim. Det finns många som motarbetar rasism, men jag skulle nog vilja säga att det socialdemokratiska partiet är det enda parti som konsekvent och genom årtiondena lyckats samla de många människorna, inte bara någon liten intellektuell elit, utan de många människorna bakom ett budskap för fred och solidaritet, mot främlingsfientlighet och rasism.

Det var ett av skälen till att jag engagerade mig politiskt för alltså snart 30 år sedan. Men låt mig säga att jag då, som 15-åring, aldrig hade trott att jag skulle få se rasistiska tendenser också i vårt land, Sverige. Jag hade aldrig trott att ett parti med rötterna i nazistiska kretsar, Sverigedemokraterna, skulle kunna ta plats i Sveriges Riksdag. Och jag hade aldrig trott att vi skulle få se ett Europa där starka rasistiska och nazistiska partier igen breder ut sig.

Men det är så med högerextremismen, nazismen och rasismen. Den lever på att utnyttja och exploatera sociala missförhållanden – arbetslöshet, utanförskap, fattigdom. Den ställer människor emot varandra, sår misstro och utnyttjar det sedan partipolitiskt.

Europa är en kontinent som nu plågas av stora problem. Arbetslöshet, växande klyftor mellan rika och fattiga, social utslagning. Värst naturligtvis i krisländerna, som t ex Grekland, men också i Sverige ser vi en liknande utveckling. Över 400 000 arbetslösa. Mycket hög ungdomsarbetslöshet. Växande klyftor. Stor bostadsbrist.

I det läget så söker de högerextrema partierna, t ex Sverigedemokraterna, syndabockar, och nästan överallt skyller de på muslimerna. Det är de man pekar ut som problemet, för att öka misstron och hatet mellan människor. Det är djupt stötande, avskyvärt att se.

Arbetslösheten beror inte på invandrare, varken i Europa eller i Sverige. Den beror på att det länge förts en politik som inte fungerar. Det vill vi socialdemokrater ändra på.

Kampen mot arbetslösheten är vår viktigaste fråga. Under de senaste 8 åren så har arbetslösheten ökat, det har blivit svårare att få jobb. Sverige har idag den högsta arbetslösheten i Norden, högre än Storbritannien och Tyskland. Så ska det inte behöva vara. Vi säger att Sverige ska ha EU:s lägsta arbetslöshet till 2020. Sverige har varit Europabäst när det gäller att skapa jobb, och det kan vi bli igen – men då måste vi lägga om politiken. Då måste vi satsa på bostadsbyggande, vägar och järnvägar, sjukvård och äldreomsorg – istället för fortsatta skattesänkningar.

Särskilt viktigt är det att se till att de unga får jobb. Vinner vi valet så kommer vi att införa en 90-dagarsgaranti. Ingen ung människa ska behöva vara arbetslös mer än 90 dagar – innan dess så ska man ha antingen ett jobb, en utbildningsplats eller en praktikplats. Vuxenlivet ska börja med ett arbete, inte på socialkontoret.

Vi lovar också att satsa på sjukvården. Här i Lund så har vi ju kunnat se nästan varje vecka hur svåra arbetsförhållandena blivit på många håll i vården. Vi säger: stoppa nedskärningarna i vården, anställ 2000 fler i sjukvården, så att arbetsförhållandena blir bättre, och så att vi kan känna oss trygga när vi behöver sjukvård. När individen är som svagast, t ex när vi är sjuka, så ska samhället vara som starkast.

Och vi lovar att satsa på skolan. Våra barn är värda den bästa utbildningen. Därför måste Sveriges skolor vara i världsklass. Men nu går det bakåt i Sverige: resultaten sjunker i skolan, och klassklyftorna ökar. Men det ska inte bero på vilka föräldrar man har, för att ett barn ska få en bra utbildning. Det har alla rätt till. Vi kommer därför att satsa på fler lärare, mindre klasser och fler speciallärare som kan hjälpa de barn som det svårast.

Sist men inte minst så kommer vi att se till att det byggs fler bostäder. Vi lovar 250 000 fler bostäder till 2020, och det behövs för att få bort bostadsbristen. Framför allt så behövs hyresrätter, så att ungdomar kan flytta hemifrån i rimlig tid och bilda familj, även om de inte har en miljon på banken och kan köpa en bostad.

Så det är socialdemokraternas viktigaste valfrågor: jobben, vården, skolan och bostäderna. Det tror vi kommer att göra Sverige bättre, mer rättvist, mer sammanhållet. Då återskapar vi framtidstron för många som tappat den. Då ger vi Sverige en ny start.

Men för att det ska vara möjligt att bygga en bättre gemensam framtid, så måste alla vara med.

Jag vill ju självklart helst att ni röstar på socialdemokraterna. Men om ni inte vill göra det, så hoppas jag ändå att ni går och röstar. Därför att om inte ni röstar, då kommer de partier som just pekar ut muslimer som syndabockar att bli större. Om inte de goda krafterna agerar, så kommer de onda krafterna att ta över. Så fungerar det.

Så gå och rösta. Men inte bara det. Sverige är en demokrati. Men en demokrati blir aldrig starkare än vad vi människor gör den. Den bygger på att människor engagerar sig politiskt, också mellan valen. Den gör det möjligt för alla att via partierna påverka politiken och samhällsutvecklingen. Ta den chansen! Bestäm er för vilket parti som ni känner er närmast, och engagera er i det, jag vet att ni kommer att bli varmt mottagna. Politiken förändrar samhället, men det förändrar också den som engagerar sig – det fick jag själv uppleva när jag engagerade mig politiskt.


Så än en gång: varmt tack för att jag fick komma hit igen. Och lycka till i framtiden. Ni och ert arbete och ert engagemang behövs mer än någonsin.

1 kommentar:

murtabak sa...

Det är glädjande att se att det finns politiker som tror på att vi alla kan samsas och samtidigt intresserar sig för olika grupper i samhället. Om politiker inte intresserar sig för minoriteter blir det ju deras fördomar som styr. Många gånger blir ju en minoritet tvungen att stöpas om för att en representant ska välkomnas till viktiga poster i samhället.